Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

 BEBAS, OBJEKTIVITI, INTEGRITI

Kajian Kepuasan Pelanggan 2018

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN  UNIT AUDIT DALAM

Berdasarkan IPPF Practice Advisory 1310-1: Requirement of the QAIP, penilaian yang berterusan dan berkala terhadap keseluruhan aktiviti audit dan perundingan kerja yang telah dilaksanakan oleh UAD perlu dijalankan. Ini termasuk pengukuran dan analisis prestasi ke atas pencapaian pelaksanaan pelan audit, masa kitaran, cadangan yang diterima dan kepuasan pelanggan. Hasil daripada analisis dan laporan yang berkaitan boleh digunakan sebagai elemen untuk penambahbaikan dalam melaksanakan aktiviti UAD.

Selain daripada itu, bagi memenuhi keperluan dan mencapai piawaian yang ditetapkan dan selaras dengan standard MS ISO 9001:2015, UAD hendaklah memantau persepsi pelanggan melalui sejauh mana keperluan dan jangkaan mereka telah dipenuhi dan hendaklah menentukan kaedah mendapat, memantau dan menyemak maklumat ini.

Berdasarkan Kajian Kepuasan Pelanggan yang telah dilaksanakan, bagi tahun 2018 sebanyak 98.8% pelanggan/auditi berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh UAD di mana secara puratanya bagi tempoh 5 tahun (2014 – 2018) adalah seperti berikut:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di samping itu, melalui kajian kepuasan pelanggan tersebut (tahun 2018) terdapat 3 cadangan yang telah diterima dan penambahbaikan yang telah dilaksanakan hasil daripada cadangan tersebut adalah seperti berikut:- 

Translate »