Kumpulan Audit

•Unit Audit Dalam membahagikan kakitangan kepada lima (5) kumpulan yang diselia oleh seorang Juruaudit. Setiap hujung tahun setiap kumpulan akan membentangkan tajuk-tajuk audit yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tajuk-tajuk audit yang dibentangkan akan dibentangkan pula ke Mesyuarat Jawatankuasa Audit.

•Unit Audit Dalam juga menubuhkan satu kumpulan pentadbiran yang diketuai oleh Ketua Audit Dalam iaitu En. Ishak Md Saboo.

KUMPULAN PENTADBIRAN

 • En. Jamali Shamsuddin (Ketua Pentadbiran)
 • Pn. Nazatul Shima Zulkifli
 • Pn. Noora’ Ashikin Hussien
 • En. Hazrizal Muhammad
 • En. Nik Zuhairi Afzar

KUMPULAN AUDIT 1

 • Pn. Norsalwa Mohamad Jaafar (Penyelia)
 • Pn. Nurul Kartini Ibrahim
 • Pn. Hasnah Basirum

KUMPULAN AUDIT 2

 • Pn. Norsalwa Mohamad Jaafar (Penyelia)
 • En. Abdul Muiz Mohd Yusof
 • En. Mohd Lothfi Abd. Halim

KUMPULAN AUDIT 3

 • En. Azreen Khalid (Penyelia)
 • Pn. Umei Kalsom Md. Isa
 • Pn. Nor Azean Azmi

KUMPULAN AUDIT 4

 • En. Azreen Khalid (Penyelia)
 • En. Mohd Fairuz Ismail
 • En. Mohd Rusyduddin Mat Nawi

KUMPULAN AUDIT 5

 • En. Azman Mohd Nor (Penyelia)
 • Pn. Elfarina Mohamad Zakaria
 • Pn. Nurmasdiana Salim