Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

 BEBAS, OBJEKTIVITI, INTEGRITI

Objektif

Objektif UMUM Unit Audit Dalam:

1.Menyediakan laporan atau pemerhatian audit yang tepat, jelas dan mudah difahami.
2.Memastikan tadbir urus universiti dilaksanakan mengikut peraturan dan pekeliling yang ditetapkan dari semasa ke semasa.
3.Memberi nasihat dan panduan kepada universiti dari aspek kawalan dalaman untuk sebarang polisi, sistem, proses dan prosedur yang dilaksanakan.

 

Objektif KUALITI Unit Audit Dalam:

65% laporan audit telah dilaksanakan dan dibentangkan kepada pihak auditiĀ  dalam tahun semasa.

Translate »