Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

 BEBAS, OBJEKTIF, INTEGRITI

Visi dan Misi

VISI

Menjadi penyumbang kepada kecekapan dan keberkesanan tadbir urus universiti.

 

MISI

Melakukan pemeriksaan dan penilaian audit secara bebas dan berobjektif ke arah meningkatkan kualiti tadbir urus di semua lapisan pengurusan.

Translate »