Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

 BEBAS, OBJEKTIVITI, INTEGRITI

Kajian Kepuasan Pelanggan 2021

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UNIT AUDIT DALAM BAGI TAHUN 2021

Latar Belakang

Berdasarkan IPPF Practice Advisory 1310-1: Requirement of the QAIP, penilaian yang berterusan dan berkala terhadap keseluruhan aktiviti audit dan perundingan kerja yang telah dilaksanakan oleh UAD perlu dijalankan. Ini termasuk pengukuran dan analisis prestasi ke atas pencapaian pelaksanaan pelan audit, masa kitaran, cadangan yang diterima dan kepuasan pelanggan. Hasil daripada analisis dan laporan yang berkaitan boleh digunakan sebagai elemen untuk penambahbaikan dalam melaksanakan aktiviti UAD.

 

Responden/Penerimaan Borang Soal Selidik

Bagi tempoh 5 tahun (2017 – 2021) jumlah borang soal selidik kepuasan pelanggan adalah seperti berikut:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencapaian

Bagi tahun 2021 sahaja secara keseluruhannya 99.3% responden/auditi telah berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh UAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi tempoh 5 tahun ini (2017 – 2021), secara puratanya sebanyak 98.3% responden/auditi berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh UAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan Penambahbaikan

Analisa Kajian Kepuasan Pelanggan bagi tahun 2021 mendapati terdapat beberapa perkara utama yang perlu diberi perhatian dan diambil tindakan penambahbaikan iaitu seperti berikut:-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghargaan & Cadangan Yang Diterima

UAD telah menerima sebanyak 7 penghargaan dan 4 cadangan iaitu seperti berikut:-

Translate »