Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Noor Hazfalinda Hamzah

  •  Pensyarah Perubatan
  •  012-2767280/ +603-8921 7207
  •  drnoorhazfalindacsi@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Forensic Science