Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Noor Hazfalinda Hamzah

Emel: drnoorhazfalindacsi@ukm.edu.my Telefon: 012-2767280/ +603-8921 7207

Jawatan Semasa: Pensyarah Perubatan

Pengkhususan: Forensic Science

Biografi:
She is a medical lecturer in Forensic Science Program, Faculty of Health Sciences, Universiti Kebangsaan Malaysia since Nov 2007. Previously she was a Houseman (2001-2002) at University Malaya Medical Centre and a Medical Officer (2003-2007) at Institut Perubatan Forensik Negara, Hospital Kuala Lumpur. She specializes in ballistic & explosion, general medicine, forensic medicine and forensic identification. She obtained her degree in Medicine (2001) from Universiti Kebangsaan Malaysia and Master Forensic Medicine in 2009 from University of Dundee, Scotland. She was conferred a PhD (Chem) from University of Strathclyde, Glasgow, Scotland in 2016. She is currently a registered medical personnel with Malaysian Medical Council since 2001.

Kelayakan

  • MD (UKM 2001)
  • Master Forensic Medicine (Dundee 2009)
  • PhD Chem (Strathclyde 2016)

Bidang Penyelidikan

  • Forensic medicine
  • Ballistic
  • Lip print identification

Research/Consultation/Expansion

  • Medical Doctor MOH 2001-2007
  • Medical Lecturer MOE 2007-present

Prosiding

Buku

Tajuk Buku: Penyiasatan Forensik Pengecaman Identiti Penjenayah

Penulis: Noor Hazfalinda Hamzah, Gina Francesca Gabreil & Khairul Osman

Tahun terbitan: 2018

Terbitan: UKMPress

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

Monograf, Kertas Kerja dan Penerbitan Bukan berkala

Seminar

Anugerah

Penyeliaan

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Reports: Technical/Research/Consultation

Geran Penyelidikan

Geran Penyelidikan

GGPM-2017-064/ Lip Print Identification and Discrimination of Sex among Malays Population/ 2 years

Mengajar