Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

SARJANAMUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN

Bachelor of Biomedical Science with Honours

PENGENALAN

Program pengajian ini dijalankan dalam masa empat (4) tahun pengajian. Ia merupakan bidang berteraskan Sains Kesihatan dan menyiapkan individu sehingga membolehkannya berfungsi sebagai salah satu anggota pasukan yang turut terdiri daripada doktor perubatan dan teknologis yang bekerjasama untuk menghasilkan keputusan yang diperlukan untuk menilai sesuatu penyakit dan keberkesanan rawatan yang diberikan. Selain mahir menggunakan peralatan makmal perubatan, seorang graduan Sains Bioperubatan juga boleh mengurus makmal diagnostik, perniagaan dan perindustrian.

Program Sains Bioperubatan UKM telah memperolehi akreditasi antarabangsa daripada Institute of Biomedical Science (United Kingdom). Program Sains Bioperubatan UKM merupakan ahli pertubuhan Pan Asia Biomedical Science Consortium serta mempunyai kurikulum yang mantap yang sentiasa dikemaskini setiap 5 tahun berdasarkan keperluan Akta Profesion Sains Kesihatan Bersekutu 2016, industri dan pihak berkepentingan.

OBJEKTIF

Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai asas dan pengalaman yang baik dalam bidang Sains Bioperubatan sehingga membolehkan mereka untuk melakukan kerja saintifik dan penyelidikan dalam bidang kajian penyakit manusia dan haiwan, pengaruh kemantapan ubat, penemuan efek mudarat daripada pencemaran industri makanan, racun agen perosak dan lain-lain.

PROSPEK KERJAYA

  • Pegawai Sains Bioperubatan di Makmal Diagnostik Perubatan(Kerajaan & Swasta)
  • Medical Underwriter di Syarikat Insurans
  • Pegawai Kawalan Mutu
  • Pegawai Farmaseutikal
  • Pegawai Penyelidik di Institusi Penyelidikan
  • Teknologis Kardiovaskular
  • Eksekutif Jualan Instrumen/Bahan Kimia Penyelidikan & Diagnostik
  • Usahawan dan Wartawan Kesihatan
  • Teknologis Makmal Perubatan
  • Eksekutif Perhubungan Perubatan

PAUTAN PENTING

AHLI AKADEMIK PROGRAM

KAKITANGAN PENGURUSAN & SOKONGAN