Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

SARJANAMUDA FISIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN

PENGENALAN

Program ini mengambil masa selama empat (4) tahun. Pelajar diperkenalkan dengan bidang fisioterapi sebagai salah satu profesional dalam sistem penjagaan kesihatan. Pelajar diberi pendedahan mengenai skop perkhidmatan Fisioterapi khususnya pengurusan pesakit di hospital serta institusi kesihatan lain yang turut merangkumi penilaian dan perawatan, perundingan, promosi kesihatan serta evidence-based practice.

OBJEKTIF

Melahirkan Ahli Fisioterapi yang efisien dan efektif serta memahami keperluan berkaitan dengan profesyen terutama dalam pengurusan pesakit. Pengetahuan mendalam di bidang Fisioterapi diharap dapat meningkatkan kualiti penilaian khususnya di dalam melakukan diagnosis Fisioterapi dan seterusnya kualiti perawatan pesakit melalui proses clinical reasoning yang mantap.

PAUTAN PENTING

BROSUR PROGRAM

BUKU PANDUAN PRASISWAZAH

SYARAT KEMASUKAN

AHLI AKADEMIK PROGRAM

KAKITANGAN PENGURUSAN & SOKONGAN