Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PENGURUSAN PUSAT KAJIAN TOKSIKOLOGI DAN RISIKO KESIHATAN (CORE)

 

PENGENALAN

Pusat Kajian Toksikologi dan Risiko Kesihatan (CORE) ditubuhkan pada awal 1 Disember 2019 hasil daripada penstrukturan semula Pusat Sains Diagnostik dan Gunaan. CORE mempunyai seramai 25 ahli akademik, 1 pegawai penyelidik, 3 pegawai sains dan seorang penolong pegawai sains. Fokus bidang utama pusat kajian ini adalah kepada pemahaman mengenai mekanisme molekul kesan buruk akibat pendedahan bahan kimia, biologi atau fizikal, dan perkembangan penyakit untuk penilaian dan pengurusan risiko kesihatan yang berkesan. Bidang penyelidikan di CORE merangkumi, tetapi tidak terhad kepada kajian toksisiti dan kesan farmakologi bahan kimia semula jadi dan sintetik, toksikologi biokimia, toksikologi mekanistik, toksikologi genetik, karsinogenesis, penilaian risiko manusia dan ekologi, persekitaran toksikologi, toksikologi pekerjaan dan industri, penyakit berjangkit dan tidak berjangkit, kesihatan awam dan epidemiologi. Halatuju pusat ini adalah ke arah untuk menyatukan ahli akademik dari pelbagai disiplin bagi mewujudkan bidang penyelidikan yang dapat menghasilkan persekitaran yang lestari untuk kesihatan sejagat. Dengan penyatuan ini, diharapkan pusat ini akan menjadi pusat rujukan kajian serantau.

 

PENGURUSAN PUSAT KAJIAN TOKSIKOLOGI DAN RISIKO KESIHATAN

PROF MADYA DR CHAN KOK MENG
PENGERUSI
Email: chan@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 8118

DR NURUL FARHANA JUFRI
KETUA PROGRAM SISWAZAH (CORE)
Email: nurulfarhana@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7057

NOOR AMALINA RAMLE
PEGAWAI PENYELIDIK KANAN
Email: nooramalina@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7033

MAZLIN AMAN
PEGAWAI SAINS KANAN
Email: mazlinaman@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7177

ATIAH AYUNNI ABDUL GHANI
PEGAWAI SAINS KANAN
Email: atiah@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7068

NOR AZURA ROSIDI
PEGAWAI SAINS KANAN
Email: azura.rosidi@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7069

Ezmin Hamimi Abdul Rahim

EZMIN HAMIMI ABDUL RAHIM
SETIAUSAHA
Email: ezmin@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7638

Maimunan Mohamad

MAIMUNAN MOHAMAD
PEMBANTU AM PEJABAT
Email: maimuna@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7638


Hubungi kami

Pejabat Pusat Kajian Toksikologi dan Risiko Kesihatan (CORE)

Tingkat 4 Blok H
Fakulti Sains Kesihatan
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Raja Muda Abdul Aziz
50300 Kuala Lumpur

Telefon: +603-9289 7638
Faks: +603