Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PENGURUSAN PUSAT KAJIAN TOKSIKOLOGI DAN RISIKO KESIHATAN (CORE)

Pengenalan

  • Pusat Kajian Toksikologi dan Risiko Kesihatan (CORE) ditubuhkan pada awal 1 Disember 2019.
  • CORE mempunyai seramai 25 ahli akademik, 1 pegawai penyelidik, 3 pegawai sains dan seorang penolong pegawai sains.
CORE

Bidang Penyelidikan

Fokus bidang utama pusat kajian ini adalah kepada pemahaman mengenai mekanisme molekul kesan buruk akibat pendedahan bahan kimia, biologi atau fizikal, dan perkembangan penyakit untuk penilaian dan pengurusan risiko kesihatan yang berkesan. Bidang penyelidikan di CORE merangkumi, tetapi tidak terhad kepada kajian toksisiti dan kesan farmakologi bahan kimia semula jadi dan sintetik, toksikologi biokimia, toksikologi mekanistik, toksikologi genetik, karsinogenesis, penilaian risiko manusia dan ekologi, persekitaran toksikologi, toksikologi pekerjaan dan industri, penyakit berjangkit dan tidak berjangkit, kesihatan awam dan epidemiologi.

CORE

Halatuju

Halatuju pusat ini adalah ke arah untuk menyatukan ahli akademik dari pelbagai disiplin bagi mewujudkan bidang penyelidikan yang dapat menghasilkan persekitaran yang lestari untuk kesihatan sejagat. Dengan penyatuan ini, diharapkan pusat ini akan menjadi pusat rujukan kajian serantau.

PENGURUSAN CORE

Prof Dr Hidayatul Fathi Othman

Pengerusi Pusat

email: hida@ukm.edu.my 
Telefon: +603-9289 8118

DR NURUL FARHANA JUFRI

Ketua program siswazah pENYELIDIKAN (core)

email: nurulfarhana@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7057

Atiah Ayunni Abdul Ghani

Pegawai Sains

email: atiah@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7068

Mazlin Aman

Pegawai Sains

Email: mazlinaman@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7177

Nor Azura Rosidi

Pegawai Sains

Email: azura.rosidi@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7069

Noor Amalina Ramle

Pegawai Penyelidik (Cuti Belajar)

Email: nooramalina@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7176

Nornazatul Shima Muhammad Zin

Pegawai Kesihatan Persekitaran

email: nornazatulshima@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7559

Mariahyati Abu Bakar

Juru Teknologi Makmal Perubatan

email:mariahyati@ukm.edu.my
Phone: +603-9289 7636

Faisal Ariffin @ othman

Juru Teknologi Makmal Perubatan

Email: faisal_ariffin@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 8005

Noraisah Akbar Ali

Juru Teknologi Makmal Perubatan

email:  lukesya@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7648

Rafiah Mohamed Rapiai

Juru Teknologi Makmal Perubatan

email:raaz2607@ukm.edu.my
Phone: +603-9289 7638

Masumi Md Muhsin

Juru Teknologi Makmal Perubatan

Email: nooramalina@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7176

Syaidatull Hadijah Abu Samah

Juru Teknologi Makmal Perubatan

email:  sh.abusamah@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7653

Nurulfatihah Samuri

Juru Teknologi Makmal Perubatan

email: fatihahsamuri@ukm.edu.my
Phone: +603-9289 7636

Nurul Jehan Shamsudin

Juru Teknologi Makmal Perubatan

Email: nuruljehan@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7636

Nuraini Mamat Rusli

Juru Teknologi Makmal Perubatan

email: nurainirusli@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7636

Hafizah Abdul Rashid

Juru Teknologi Makmal Perubatan

email: hafizah_ar84@ukm.edu.my
Phone: +603-9289 7653

Mohd Riduan Abdullah

Juru Teknologi Makmal Perubatan

Email: mohdriduan@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7848

Shamrul Aizam Abd Rahman

Juru Teknologi Makmal Perubatan

email: shamrulaizam@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7848

Noraizah Muhd Nor

Juru Teknologi Makmal Perubatan

email: aizahmn@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7414

Balkhis Bashuri

Penolong Pegawai Sains

Email: nooramalina@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7176

Mohd Azrinkhuzaini Abdul Kadir

Penolong Pegawai Sains

email: ak@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7848

Mohd Raizal Roslin

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

email:mohdraizal@ukm.edu.my
Phone: +603-9289 7068

Flavia Longik

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Email: flavia@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7288

Siti Salina Ramli

Setiausaha

email: salinaramli@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7638

Raazliza Rashid

Pembantu Pejabat

email:raaz2607@ukm.edu.my
Phone: +603-9289 7638

Hubungi kami

Level 4 Block H
Faculty of Health Sciences
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jalan Raja Muda Abdul Aziz
50300 Kuala Lumpur

Telefon: +603-9289 7638