Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

SARJANAMUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN

KPKI OSH

PENGENALAN PROGRAM

Program ini mengambil masa pengajian selama empat (4) tahun. Pelajar diajar mengenai hubungan antara manusia dan alam sekitar yang berkait langsung dengan kesihatan. Mereka akan diberi pendedahan terhadap isu-isu kesihatan persekitaran masa kini serta aspek kualiti alam sekitar dalam meningkatkan taraf kesihatan masyarakat.

OBJEKTIF

Melahirkan graduan yang dapat memahami masalah persekitaran global yang berhubung terus dengan kualiti kesihatan masyarakat. Graduan juga diharap dapat menjadi pengamal kepada budaya persekitaran bersih demi untuk mencapai kualiti kesihatan yang baik.

PAUTAN PENTING

BROSUR PROGRAM

SYARAT KEMASUKAN 

AKADEMIK PROGRAM

PENGURUSAN & SOKONGAN PROGRAM

IKUTI KAMI