Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PENGERUSI PUSAT KAJIAN DAN KETUA PROGRAM

PENGERUSI PUSAT KAJIAN

PROF. MADYA DR. NIK SHANITA SAFII

Pengerusi Pusat Kajian Kesihatan Komuniti (ReaCH)
+603-9289 7686 nikshanita@ukm.edu.my
Info ReaCH

PROF MADYA DR AHMAD NAZLIM YUSOFF

Pengerusi Pusat Kajian Diagnostik, Teraputik & Penyiasatan (CODTIS)
+603-9289-7295/8029 nazlimtrw@ukm.edu.my
Info CODTIS

PROF DR HIDAYATULFATHI OTHMAN

Pengerusi Pusat Kajian Toksikologi & Risiko Kesihatan (CORE)
+603-9289 8118 hida@ukm.edu.my
Info CORE

PROF. MADYA DR. NORAZLIN MOHD NORDIN

Pengerusi Pusat Kajian Rehabilitasi & Keperluan Khas (iCaRehab)
+603-9289 5035 norazlin8@ukm.edu.my
Info iCaRehab

PROF MADYA DR ARIMI FITRI MAT LUDIN

Pengerusi Pusat Kajian Penuaan Sihat & Kesejahteraan (H-Care)
+603-9289 8043/ 7162 arimifitri@ukm.edu.my
Info H-Care

KETUA PROGRAM

PROF. MADYA DR. ASMAH HAMID

Program Sains Bioperubatan
+03-9289 7644 asmah0901@ukm.edu.my
Sains Bioperubatan

DR. NURUL FARAHANA KAMALUDIN

Program Kesihatan Persekitaran & Keselamatan Industri
+03-9289 7490 nurulfarahana@ukm.edu.my
Info Kesihatan Persikitaran

DR. RUS DINA RUS DIN

Program Sains Forensik
+03-8921 7693 rusdina@ukm.edu.my
Info Sains Forensik

DR. NORAZRUL AZMIE YAHYA

Program Pengimejan Diagnostik & Radioterapi
+03-9289 7503 azrulyahya@ukm.edu.my
Info PDR

PROF MADYA DR. WONG JYH EIIN

Program Sains Pemakanan
+03-9289 7683 wjeiin@ukm.edu.my
Info Sains Pemakanan

DR NOR AINI JAMIL @ A. WAHAB

Program Dietetik
+03-9289 7511 ainijamil@ukm.edu.my
Info Dietetik

DR. MIZHANIM MOHD SHAHIMIN

Program Optometri & Sains Penglihatan
+03-9289 8060 mizhanim@ukm.edu.my
Info Optometri

DR. WAN SYAFIRA ISHAK

Program Audiologi
+03-9289 5005 wsyafira@ukm.edu.my
Info Audiologi

DR. BADRULZAMAN ABDUL HAMID

Program Sains Pertuturan
+603-9289 badrulhamid@ukm.edu.my
Info Sains Pertuturan

DR. NOR AFIFI RAZAOB@RAZAB

Program Terapi Carakerja
+603-9289 7350 fifie.razaob@ukm.edu.my
Info Terapi Carakerja

DR. ASFARINA ZANUDIN

Program Fisioterapi
+603-9289 7354 asfarina.zanudin@ukm.edu.my
Info Fisioterapi

PROF MADYA DR PONNUSAMY SUBRAMANIAM

Program Psikologi Klinikal & Kesihatan & Tingkah Laku
+03-9289 8091 ponnusaami@ukm.edu.my