PENGERUSI PUSAT KAJIAN DAN KETUA PROGRAM

PENGERUSI PUSAT KAJIAN

                                      PROF. DR. POH BEE KOON                                               
Pengerusi Pusat Kajian Kesihatan Komuniti (ReaCH)
+603-9289 7686
pbkoon@ukm.edu.my

     

PROF. MADYA DR. CILA UMAT
Pengerusi Pusat Kajian Rehabilitasi & Keperluan Khas (ICaRehab)
+603-9289 5035
cila@ukm.edu.my

 

     

                     PROF. MADYA DR. DAYANG FREDALINA BASRI                          
Pengerusi Pusat Kajian Diagnostik, Teraputik dan Penyiasatan (CODTIS)
+603-9289 7652
dayang@ukm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. CHAN KOK MENG
Pengerusi Pusat Kajian Toksikologi dan Risko Kesihatan (CORE)
+603-9289 8118
chan@ukm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. DEVINDER KAUR AJIT SINGH
Pengerusi Pusat Kajian Penuaan Sihat dan Kesejahteraan (H-Care)
+603-9289 7159/ 7162
devinder@ukm.edu.my

 

KETUA PROGRAM

 

PROGRAM SAINS BIOPERUBATAN
PROF. MADYA DR. JACINTA SANTHANAM
+03-9289 7039
jacinta@ukm.edu.my

 

PROGRAM KESIHATAN PERSEKITRAN DAN KESELAMATAN INDUSTRI
DR. SITI SHAHARA ZULFAKAR
+03-9289 7237
sitishahara.zulfakar@ukm.edu.my

 

PROGRAM SAINS FORENSIK
DR. SERI MIRIANTI ISHAR
+03-8921 7203 
seri.ishar@ukm.edu.my

 

PROGRAM PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI 
DR. ROZILAWATI AHMAD
+03-9289 7503 
rozie.ahmad@ukm.edu.my

PROGRAM SAINS PEMAKANAN
PROF. MADYA DR. HASNAH HARON
+03-9289 7457
hasnaharon@ukm.edu.my

 

PROGRAM DIETETIK
PROF. MADYA DR. ROSLEE RAJIKAN
+03-9289 7464
roslee@ukm.edu.my

 

PROGRAM OPTOMETRI DAN SAINS PENGLIHATAN
DR. ZAINORA MOHAMMED
+03-9289 8060
zainora@ukm.edu.my

PROGRAM AUDIOLOGI
DR. NOR HANIZA ABDUL WAHAT
+03-9289 5005/ 5018
nor_haniza@ukm.edu.my

 

PROGRAM SAINS PERTUTURAN
DR. YAZMIN AHMAD RUSLI
+03-9289 5016
yazmin@ukm.edu.my

 

PROGRAM TERAPI CARAKERJA
DR. DZALANI HARUN
+03-9289 7914

dzalani@ukm.edu.my

 

PROGRAM FISIOTERAPI
DR. ASFARINA ZANUDIN
asfarina.zanudin@ukm.edu.my

 

PROGRAM PSIKOLOGI KLINIKAL DAN KESIHATAN TINGKAH LAKU
DR. NOH HJ AMIT
+03-9289 8187

nohamit@ukm.edu.my