Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PENGERUSI PUSAT KAJIAN DAN KETUA PROGRAM

PENGERUSI PUSAT KAJIAN

                                      PROF. MADYA DR. NIK SHANITA SAFII                                              
Pengerusi Pusat Kajian Kesihatan Komuniti (ReaCH)
+603-9289 7686
nikshanita@ukm.edu.my

     

PROF. MADYA DR. CILA UMAT
Pengerusi Pusat Kajian Rehabilitasi & Keperluan Khas (ICaRehab)
+603-9289 5035
cila@ukm.edu.my

 

     

                     PROF. MADYA DR. DAYANG FREDALINA BASRI                          
Pengerusi Pusat Kajian Diagnostik, Teraputik dan Penyiasatan (CODTIS)
+603-9289 7652
dayang@ukm.edu.my

 

PROF. MADYA DR. CHAN KOK MENG
Pengerusi Pusat Kajian Toksikologi dan Risko Kesihatan (CORE)
+603-9289 8118
chan@ukm.edu.my

 

PROF.  DR. DEVINDER KAUR AJIT SINGH
Pengerusi Pusat Kajian Penuaan Sihat dan Kesejahteraan (H-Care)
+603-9289 7159/ 7162
devinder@ukm.edu.my

 

KETUA PROGRAM

 

PROGRAM SAINS BIOPERUBATAN
PROF. MADYA DR. JACINTA SANTHANAM
+03-9289 7039
jacinta@ukm.edu.my

 

PROGRAM KESIHATAN PERSEKITRAN DAN KESELAMATAN INDUSTRI
DR. SITI SHAHARA ZULFAKAR
+03-9289 7237
sitishahara.zulfakar@ukm.edu.my

 

PROGRAM SAINS FORENSIK
DR. SERI MIRIANTI ISHAR
+03-8921 7203 
seri.ishar@ukm.edu.my

 

PROGRAM PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI 
DR. ROZILAWATI AHMAD
+03-9289 7503 
rozie.ahmad@ukm.edu.my

PROGRAM SAINS PEMAKANAN
PROF. MADYA DR. HASNAH HARON
+03-9289 7457
hasnaharon@ukm.edu.my

 

PROGRAM DIETETIK
DR NOR AINI JAMIL @ A. WAHAB
+03-9289 7511
ainijamil@ukm.edu.my

 

 

PROGRAM OPTOMETRI DAN SAINS PENGLIHATAN
DR. ZAINORA MOHAMMED
+03-9289 8060
zainora@ukm.edu.my

Wan Syafira Ishak

PROGRAM AUDIOLOGI
DR. WAN SYAFIRA ISHAK
+03-9289 5005
wsyafira@ukm.edu.my

 

 

PROGRAM SAINS PERTUTURAN
DR. CHU SHIN YING
+603-9289 5023

 chushinying@ukm.edu.my

 

 

Chai Siaw Chui

PROGRAM TERAPI CARAKERJA
DR. CHAI SIAW CHUI
+603-9289 7047
sc.chai@ukm.edu.my

 

PROGRAM FISIOTERAPI
DR. ASFARINA ZANUDIN
asfarina.zanudin@ukm.edu.my

 

PROGRAM PSIKOLOGI KLINIKAL DAN KESIHATAN TINGKAH LAKU
DR. NOH HJ AMIT
+03-9289 8187

nohamit@ukm.edu.my