Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

SARJANAMUDA TERAPI CARAKERJA DENGAN KEPUJIAN

PENGENALAN

Program ini mengambil masa selama empat (4) tahun. Pelajar akan diperkenalkan kepada bidang Terapi Carakerja sebagai satu bidang profesional. Mereka akan diberi pendekatan tentang kerja-kerja perawatan di hospital termasuk perundingan, promosi gaya hidup sihat, pencegahan penyakit serta penjagaan kesihatan.

OBJEKTIF

Melahirkan graduan yang memahami keperluan asas berkaitan dengan profesyen terapi carakerja termasuk dalam pengurusan pesakit. Pengetahuan mendalam dalam bidang terapi carakerja diharap dapat meningkatkan taraf perkhidmatan dan kualiti rawatan terapi carakerja.

PAUTAN PENTING

SYARAT KEMASUKAN

AHLI AKADEMIK PROGRAM

KAKITANGAN PENGURUSAN DAN SOKONGAN

Tontoni video YouTube dibawah untuk maklumat lanjut berkenaan perbezaan antara Terapi Carakerja dan Fisioterapi.