Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PENYELIDIK PUSAT KAJIAN REHABILITASI DAN KEPERLUAN KHAS (iCaRehab)

PROF. MADYA DR. NORAZLIN MOHD NORDIN

PENGERUSI

email: norazlin8@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7351
Profil penyelidik (CV)

 

 

 

DR. HASHERAH BINTI MOHD IBRAHIM 

KETUA PROGRAM SISWAZAH

email: hasherah@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5023
Profil Penyelidik (CV)

 

-PENYELIDIK-

 

 

 

Rafidah Mazlan

PROF. MADYA DR. RAFIDAH MAZLAN

email: rafidahmazlan@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5004
Profil penyelidik (CV)

PROF. MADYA DR. CILA UMAT

email: cila@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5035
Profil penyelidik (CV)

 

 

DR. ZAINORA MOHAMMED

email: zainora@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 8060
Profil Penyelidik (CV)

 

DR. NORLIZA BT. MOHAMAD FADZIL 

email: norlizafadzil@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7482
Profil Penyelidik (CV)

 

DR. QUAR TIAN KAR 

email: quartiak@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5028
Profil Penyelidik (CV)

 

DR. LIM HUI WOAN 

email: lim@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289
Profil Penyelidik (CV)

 

 

Badrulzaman Abd Hamid

DR. BADRULZAMAN BIN ABDUL HAMID 

email: badrulhamid@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289
Profil Penyelidik (CV)

 

Nashrah Maamor

DR. NASHRAH BINTI MAAMOR 

email: nashrah@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5005
Profil Penyelidik (CV)

 

Noor Alaudin Abdul Wahab

DR. NOOR ALAUDIN BIN ABDUL WAHAB 

email: noor.alaudin@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7602
Profil Penyelidik (CV)

 

Shazli Ezzat Ghazali

 

DR. SHAZLI EZZAT BIN GHAZALI   

email: shazli_ezzat@ukm.edu.my
Telefon: +603-2687 8167
Profil Penyelidik (CV)

 

DR. SAZLINA BINTI KAMARALZAMAN 

email: sazlina@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289
Profil Penyelidik (CV)

 

 

PROF MADYA DR. NOR HANIZA BINTI ABDUL WAHAT   

email: nor_haniza@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5010
Profil Penyelidik (CV)

 

 

 

Nur Hana Hamzaid

 

DR. NUR HANA BINTI HAMZAID 

email: hanahamzaid@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5655
Profil Penyelidik (CV)

 

 

DR. MOHD HARIMI BIN ABD. RAHMAN   

email: harimirahman@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 8071
Profil Penyelidik (CV)

 

 

Masne Kadar

DR. MASNE BINTI KADAR    

email: masne_kadar@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7628
Profil Penyelidik (CV)

 

Chai Siaw Chui

DR. CHAI SIAW CHUI    

email: sc.chai@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7047
Profil Penyelidik (CV)

 

 

 

DR. DZALANI BINTI HARUN    

email: dzalani@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289
Profil Penyelidik (CV)

 

 

DR. NOR AFIFI BINTI RAZAOB @ RAZAB   

email: fifie.razaob@ukm.edu.my
Telefon: 03-9289 7350
Profil Penyelidik (CV)

 

DR. SUSHEEL KAUR DHILLON A/P JOGINDER SINGH  

email: susheel@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5009
Profil Penyelidik (CV)

 

 

DR. ASFARINA BINTI ZANUDIN 

email:asfarina.zanudin@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289
Profil Penyelidik (CV)

 

DR. FARAHIYAH BINTI WAN YUNUS    

email: farahiyahwanyunus@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7609
Profil Penyelidik (CV)

 

DR. CHONG FOONG YEN 

email: foongyen.chong@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5012
Profil Penyelidik (CV)

 

 

Hanif Farhan Mohd Rasdi

DR. HANIF FARHAN BIN MOHD RASDI 

email: hanif_ot@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7374
Profil Penyelidik (CV)

 

 

DR. AKMALIZA BINTI ALI 

email: akmalizaali@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5015
Profil Penyelidik (CV)

 

DR. YAZMIN BINTI AHMAD RUSLI 

email: yazmin@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5013
Profil Penyelidik (CV)

 

 

Nor Azura Azmi

NOR AZURA AZMI

email:nazura.azmi@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 8071
Profil Penyelidik (CV)

 

 

Fatimah Hani Hassan

FATIMAH HANI BINTI HASSAN

email: fatimahhani@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5014
Profil Penyelidik (CV)

 

 

Gan Chun Hong

GAN CHUN HONG

email: ganchunhong@ukm.edu.my
Telefon: +603-2687 8175
Profil Penyelidik (CV)

 

 

LEE ONN WAH (CUTI BELAJAR)  

email: leeonnwah@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 5030
Profil Penyelidik (CV)

 

MOHD AZZUAN BIN AHMAD

email: azzuanahmad@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289
Profil Penyelidik (CV)

 

 

Marniza Omar

DR MARNIZA OMAR

email: marniza.omar@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 5029
Profil Penyelidik (CV)