Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Muat Turun Borang

Pautan muat turun borang pengajian Prasiswazah

  • PENAMBAHAN/ PENGURANGAN UNIT

Pelajar prasiswazah yang ingin membuat penambahan/ pengurangan unit mohon muat turun borang BORANG PENAMBAHAN/PENGURANGAN UNIT PRASISWAZAH dan kembalikan borang yang lengkap kepada kerani pusat setiap program pengajian seperti di bawah:

Nama Pegawai Bertanggungjawab Alamat Emel Program Pengajian
Puan Norazliza Mohamed norazliza@ukm.edu.my
  1. Program Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan
  2. Program Terapi Carakerja
Puan Norhayana Abd Rahim hayana@ukm.edu.my 1. Program Fisioterapi

2. Program Sains Pemakanan

Encik Ahmad Shibli Abu Samah ahmadshibli@ukm.edu.my Program Sains Forensik
Puan Nurfatihah Zainal Abidin nurfatihahza@ukm.edu.my
  1. Program Sains Bioperubatan
  2. Program Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi
Encik Sahrul Zaman Misngi Salaton sahrul2@ukm.edu.my
  1. Program Audiologi
  2. Program Sains Pertuturan
Muhamad Hazwan Abdullah hazwanabdullah@ukm.edu.my Program Dietetik

Puan Farhana Miswan              farhanamiswan@ukm.edu.my        Program Optometri

 

  • PEMINDAHAN KREDIT

Berikut merupakan garispanduan dan borang permohonan pelajar yang ingin membuat pemindahan kredit secara menegak atau mendatar.

  • KURSUS CITRA

Senarai Pendaftaran Kursus Citra oleh Pelajar Antarabangsa FSK