Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PENYELIDIK PUSAT KAJIAN PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN [H-Care]

 

PROF. DR. DEVINDER KAUR A/P AJIT SINGH
PENGERUSI

email: devinder@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7159/ 7162
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

 

PROF. MADYA DR. ARIMI FITRI MAT LUDIN
PENYELARAS SISWAZAH

email: arimifitri@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 8043
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

 

– PENYELIDIK –

PROF DR. SUZANA SHAHAR

email:suzana.shahar@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7800/ 7602
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

PROF DR. NOR FADILAH RAJAB 

email:nfadilah@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7002
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

PROF MADYA DR. ZAHARA ABDUL MANAF 

email:zaharamanaf@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7677
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

PROF MADYA DR. HASNAH HARON 

email:hasnaharon@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7457
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

PROF. DATO’ DR. ROSLEE RAJIKAN

email: roslee@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 7464
Fax: +603-9289 7161

Profil penyelidik (CV)

PROF. MADYA DR. RAZINAH BINTI SHARIF @ MOHD SHARIF

email: razinah@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 7259
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

PROF. MADYA DR. NORHAYATI BINTI IBRAHIM

email: yatieibra@ukm.edu.my
Telefon: +603- 2687 8174
Fax: +603-9289 7161

Profil penyelidik (CV)

PROF. MADYADR. PONNUSAMY A/L SUBRAMANIAM

email: ponnusaami@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 8185
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

DR. SHOBHA SHARMA

email: shobha.sharma@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 5003
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

DR. WAN SYAFIRA ISHAK

email:wsyafira@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 5011
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

DR. CHU SHIN YING

email:chushinying@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 5023
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

DR. HANIS MASTURA BINTI YAHYA

email:hanis.yahya@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 7509
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

DR. NURUL HUDA BINTI RAZALLI

email:nurulhuda.razalli@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

DR. NORMALA BINTI MESBAH

email:normal.mesbah@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

DR MUNIRAH ISMAIL

email:munirahismail@ukm.edu.my 
Telefon: +603- 9289 
Fax: +603-9289 7161
Profil penyelidik (CV)

PROF MADYA DR MOHD RAZIF SHAHRIL

email: razifshahril@ukm.edu.my

Telefon: +603- 9289 
Fax: +603-9289 7161

Profil penyelidik (CV)

DR NURUL FATIN MALEK RIVAN

email: fatinmalek@ukm.edu.my

Telefon: +603- 9289 8076

Profil penyelidik (CV)