Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

PENYELIDIK PUSAT KAJIAN PENUAAN SIHAT & KESEJAHTERAAN [H-Care]

PROF MADYA DR ARIMI FITRI MAT LUDIN

CHAIR

email: arimifitri@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 8043/ 7162
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

DR SUMAIYAH MAT

HEAD OF POSTGRADUATE RESEARCH (H-CARE)

email:sumaiyah.mat@ukm.edu.my
Telefon: +603-8921 7617
Fax: +603-2687 8108
Profil Penyelidik (CV)

PENYELIDIK

PROF DR. SUZANA SHAHAR

email:suzana.shahar@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7800/ 7602
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

PROF DR. NOR FADILAH RAJAB 

email:nfadilah@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7002
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

PROF. DR. DEVINDER KAUR A/P AJIT SINGH

email: devinder@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7159
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

PROF. DATO' DR. ROSLEE RAJIKAN

email: roslee@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 7464
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

PROF MADYA DR. ZAHARA ABDUL MANAF 

email:zaharamanaf@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7677
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

PROF MADYA DR. HASNAH HARON

email:hasnaharon@ukm.edu.my
Telefon: +603-9289 7457
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

PROF MADYA DR. RAZINAH BINTI SHARIF @ MOHD SHARIF

email: razinah@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 7259
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

PROF MADYA DR. NORHAYATI BINTI IBRAHIM

email: yatieibra@ukm.edu.my
Telefon: +603- 2687 8174
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

PROF MADYA DR. PONNUSAMY A/L SUBRAMANIAM

email: ponnusaami@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 8185
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

PROF MADYA DR. CHU SHIN YING

email:chushinying@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 5023
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

PROF MADYA DR MOHD RAZIF SHAHRIL

email: razifshahril@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

DR. WAN SYAFIRA ISHAK

email:wsyafira@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 5011
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

DR. HANIS MASTURA BINTI YAHYA

email:hanis.yahya@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 7509
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

DR. NURUL HUDA BINTI RAZALLI

email:nurulhuda.razalli@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

DR. SHOBHA SHARMA

email: shobha.sharma@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 5003
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

DR MUNIRAH ISMAIL

email:munirahismail@ukm.edu.my 
Telefon: +603- 9289 
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

DR. NORMALA BINTI MESBAH

email:normal.mesbah@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 
Fax: +603-9289 7161
Profil Penyelidik (CV)

DR. YOU YEE XING

email:youyeexing@ukm.edu.my
Telefon: +603-  03-9289 7876 
Profil penyelidik (CV)

DR NURUL FATIN MALEK RIVAN

email: fatinmalek@ukm.edu.my
Telefon: +603- 9289 8076
Profil penyelidik (CV)

DR. DEEPASHINI HARITHHASAN

DR FATIN HANANI MAZRI