Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Hanif Farhan Mohd Rasdi

  •  Pensyarah
  •  +603-92897374
  •  hanif_ot@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Vocational Rehabilitation