Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD.) Mahadir Ahmad

  •  Pensyarah Kanan
  •  +603-2687 8168
  •  mahadir@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Psychological preparation for stressful medical procedures, psychological distress in parents with special child, cognitive remediation in early episode schizophrenia, psychological medicine.