Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD.) Norlaila Mat Daud

  •  Pensyarah
  •  +6016-361 1394
  •  laila@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Paediatric optometry