Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD.) Siti Fathiah Masre

  •  Pensyarah
  •  +6013-744 2907
  •  sitifathiah@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Non Communicable Deseases