Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Siti Shahara Zulfakar

  •  Pensyarah; Ketua Program Kesihatan Persekitran dan Keselamatan Industri
  •  +03-92897237
  •  sitishahara.zulfakar@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kesihatan Persekitaran