Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Profesor Madya Dr. (PhD.) Akmal Sabarudin

  •  Timbalan Pengarah CESMED UKM; Pensyarah
  •  +603-9289 7641
  •  akmal.sabarudin@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Pengimejan Diagnostik Klinikal