Tahniah Dr. Siti Fathiah Masre, Pusat Pengajian Sains Diagnostik & Kesihatan Gunaan FSK

Siti Fathiah Masre

Sukacita Fakulti mengucapkan tahniah kepada Dr. Siti Fathiah Masre, Pensyarah di Program Sains Bioperubatan, Pusat Pengajian Sains Diagnostik & Kesihatan Gunaan atas kejayaan memperoleh Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Anatomi University of Glasgow, United Kingdom pada 3 September 2015.