Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT CITRA UNIVERSITI

Prof. Madya Dr. Hasnan Kasan

Emel: hasnan@ukm.edu.my Telefon: 03-8921 6752

Jawatan Semasa: Profesor Madya

Pengkhususan: Usul Fiqh & Maqasid Syarie, Tamadun & Pemikiran Islam

Biografi:

Kelayakan
BA (Al-Azhar, Egypt), SFal (UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Penyelidikan