Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pusat Pengajian Citra Universiti (School of Liberal Studies)

CITRA UKM

Sarjana Tamu Pusat Pengajian Citra Universiti

Wisdom To Empower

Prof. Madya Dr. Tan Kim Hua

kimmy@ukm.edu.my

03-8921 6907

Tempoh lantikan: 14 Oktober, 2022 to 13 Oktober, 2023 (1 Year)

Bidang Tugas:

Membimbing penerbitan dalam jurnal Scopus (WOS ESCI, (WOS Q1 – Q4);
Membimbing penerbitan berindeks (ERA, Scopus, WOS ESCI);
Membantu mendapatkan taraf Scopus untuk Jurnal Malim; dan
Membimbing penulisan cadangan penyelidikan.