Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pusat Pengajian Citra Universiti UKM

School of Liberal Studies UKM

CITRA UKM

UJIAN CBET 2023

30 Oktober 2023 - 3 November 2023

Berikut adalah sedikit penerangan Ujian CBET yang akan berlangsung dari 30 Oktober - 03 November 2023:

Ujian CBET ialah ujian penilaian berbentuk lisan yang menguji tahap kompetensi Bahasa Inggeris pelajar prasiswazah UKM

Pada masa ini, CBET adalah untuk calon daripada kalangan pelajar prasiswazah arus perdana dan dari ambilan sesi 2020/2021 sahaja.

Calon CBET akan mendapat makluman tentang ujian ini melalui Smpweb.

Untuk ujian CBET bagi tempoh ini, calon adalah daripada kalangan pelajar yang memperoleh MUET band 4,5 dan 6

Calon telah melengkapkan dua kursus LMCE sebelum mengambil Ujian CBET.

Tidak. Namun pelajar dapat melihat keputusan ujian dari laman Smpweb.

Tiada lulus/gagal dalam Ujian CBET. Calon dinilai berdasarkan tahap kompetensi Bahasa Inggeris.

Ujian CBET dibuat secara berkala. Oleh itu untuk Ujian pada 30 Oktober hingga 03 November, ujian adalah untuk pelajar prasiswazah dari ambilan sesi 2020/2021 sahaja.