Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pusat Pengajian Citra Universiti UKM (School of Liberal Studies)

CITRA UKM

Laporan SDG : Pusat Pengajian Citra Universiti UKM

AKTIVITI BERKAITAN SDG 2022 – CITRA UKM 2022​​

GERAN PENYELIDIKAN BERKAITAN SDG 2022

 • SDG1 2.2%
 • SDG3 11.6%
 • SDG4 13.8%
 • SDG5 4.4%
 • SDG7 0.7%
 • SDG8 13.1%
 • SDG9 29.1%
 • SDG11 2.2%
 • SDG12 0.7%
 • SDG13 2.2%
 • SDG15 0.7%
 • SDG16 17.8%
 • SDG17 1.5%

GERAN PENYELIDIKAN BERKAITAN SDG 2022 – CITRA UKM 2022​​

GERAN PENYELIDIKAN BERKAITAN SDG 2022

 • SDG3 29.3%
 • SDG7 14.1%
 • SDG8 14.1%
 • SDG13 14.1%
 • SDG16 14.1%
 • SDG17 14.1%

GERAN PENYELIDIKAN BERKAITAN SDG 2022

#
Tajuk Geran Penyelidikan
Ketua Projek
Sumber
Jenis Geran (Nasional/Industri / Antarabangsa)
Jumlah Pemberian (RM)
Jumlah Pemberian (RM)
1

Pendidikan Perubahan Iklim untuk Kanak-kanak Rendah

Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

Zonta Club of Hong Kong

Antarabangsa

Tiada

SDG

2

Model Kefungsian Keluarga e-Dagang: Motivasi Dalaman Pengaruh Niat Pelajar B40 Ceburkan Diri dalam Keusahawanan

Project Leader from other institution

Universiti Teknologi MARA (Ketua Projek dari institusi lain)

Universiti Teknologi MARA (Ketua Projek dari institusi lain)

 

85,000.00

3

3

Pembinaan Indikator dan Indeks Kesejahteraan Kolektif Komuniti Transisi Mendepani Perubahan

Dr. Rozita Binti Ibrahim

Skim Geran Penyelidikan Fundamental
(FRGS)

Pembiayaan Luar (Nasional)

25,000.00

17

4

Menjelaskan Elemen Utama untuk Penggunaan Selamat Produk Perubatan Tradisional di Malaysia

Dr. Wardah Binti Mustafa Din

Skim Geran Penyelidikan Fundamental
(FRGS)

Pembiayaan Luar (Nasional)

86,100.00

3

5

Membangunkan Model Kepimpinan Berdaya Tahan Holistik (ReL-Model) dalam mengemudi prestasi tinggi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di Malaysia.

Tiada catatan
Ketua Projek dari institusi lain

Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) (Ketua Projek daripada institusi lain)
Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

Ketua Projek dari institusi lain

79,000.00

16

6

Ciri-ciri penderiaan pH potensiometri bagi Struktur Nano Zink Oksida Tidak Terdop (ZnO) dan Zink Oksida (AZO) Berdop Aluminium Secara Hidroterma

Dr. Lim Kar Keng

Geran Insentif Pensyarah Muda (GGPM)

Pembiayaan Dalaman

37,500.00

7

7

Ketidaksepadanan antara pengangguran dan kekosongan jawatan dalam pasaran buruh di Malaysia: Kajian Kes Graduan UKM

Dr. Iszan Hana Binti Kaharudin

Geran Insentif Pensyarah Muda (GGPM)

Pembiayaan Dalaman

21,500.00

8

PENERBITAN BERKAITAN SDG – CITRA UKM 2022

SDG-RELATED PUBLICATIONS CITRA UKM 2022

 • SDG 1 4
 • SDG 3 18
 • SDG 4 33
 • SDG 5 10
 • SDG 8 10
 • SDG 11 2
 • SDG 12 2
 • SDG 13 4
 • SDG 16 22
 • SDG 17 2

PENERBITAN BERKAITAN SDG

#
TAJUK MAKALAH
TAJUK JURNAL
SDG
1

Meneroka Pemerolehan Perbendaharaan Kata Penulisan Deskriptif Bahasa Inggeris melalui Strategi Pedagogi Kreatif

3L: Language, Linguistics, Literature® The Southeast Asian Journal of English Language Studies

4

2

Teori dan Aplikasi Sadd Al-Dharai (Blocking The Means) dalam Membendung Jenayah di Malaysia

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

16

3

Bagaimanakah Teknik Penyeliaan Mempengaruhi Penyelidikan? Ke Arah Prestasi Mampan: Penerbitan dan Pelajar dari Sains Tulen dan Sosial

Kelestarian

4

4

Sejarah PPE: Rujukan Khas kepada Topeng Berparuh semasa Kematian Hitam dan Akibatnya

Akademika : Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan Asia Tenggara 

16

5

Analisis Perpaduan Etnik Dalam Sistem Pendidikan Peringkat Sekolah di Malaysia

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

16

6

Penentuan Fasa Tanaffas dan Isfar Fajar Sidik 

Islamiyyat 

4

7

Pakar Psikologi Muslim Dalam Menghadapi Cabaran Revolusi Perindustrian 4.0

Islamiyyat 

3 & 17

8

Aplikasi Kaedah Usul Fiqh dalam Memahami Hadith-hadith Berkaitan Wabak dan Penetapan Langkah Keselamatan 

Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan Malaysia

3

9

Penindasan Wanita: Kajian Perintis di Lembah Klang Malaysia

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

5

10

Meneroka Persepsi Masyarakat Terhadap Isu Perubahan Iklim di Semenanjung Malaysia

Kelestarian

13

11

Penggunaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar UKM Dari Segi Interaksi dan Hal Ehwal Harian

Jurnal MANU Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa

4

12

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Moocs dalam Pengajian Tinggi: Analisis Laluan Meta-analitik

Kelestarian

4

13

Sosiobudaya Belia: Kesan Nilai Peribadi Terhadap Komunikasi Berkesan

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

8

14

Fungsi Kelingkan dalam Masyarakat Melayu

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

4

15

Analisis Pengesahan Faktor (Cfa) Instrumen Kajian Cinta Ilmu dan Keperibadian Ummah Cemerlang

Akademika 

8

16

Kesan Dasar Fiskal terhadap Perbelanjaan Swasta untuk Pertumbuhan Ekonomi Mampan: Kajian Panel VAR dari Negara Membangun Terpilih

Kelestarian

8

17

Kesan Puasa di Bulan Syaban Terhadap Akhlak Dan Pembinaan Sahsiah Sebelum Ramadhan

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

16

18

Pengaruh Anime Terhadap Nilai Moral dalam Kalangan Pelajar Seni Reka: Satu Kajian Rintis Di Uitm Shah Alam

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

11

19

Memahami Pemindahan Pengetahuan dalam Anak Syarikat Mnc Melalui Episod

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

4

20

Faedah Eko Psikologi, Rohani, Kesihatan Fisiologi dan Mood Meditasi Zikir dan Alam untuk Pelajar Universiti Islam

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan & Sains Sosial

3

21

Ketahanan Rohani dalam Kalangan Pesakit COVID-19: Kajian Konseptual 

e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 

3

22

Pengalaman Internship Perakaunan dalam Komunikasi Bahasa Inggeris di Tempat Kerja

Jurnal Inovasi, Kreativiti dan Perubahan Antarabangsa

8

23

Kaedah Soalan-Jawapan Dua Hal Dalam Mengajar Bahasa Asing di Peringkat Pengajian Tinggi

Jurnal Inovasi, Kreativiti dan Perubahan Antarabangsa

4

24

Set Data Niat Anak Muda terhadap Vaksin Penggalak Covid19 di Malaysia

Jurnal Keputusan Negatif Farmaseutikal

3

25

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sahsiah Pelajar Tahfiz 

Jurnal Pengajian Islam 

16

26

Aplikasi Kriteria Maslahah Mafsadah dalam Penilaian Perundangan Etika Islam Terhadap Nyamuk Ubahsuai Genetik di Malaysia

Jurnal Siasatan Bioetika

3

27

Reka Bentuk Masjid Kampung Keling dan Akulturasi Budaya Cina

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

16

28

Falsafah Reka Keris dalam Tamadun Melayu

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

16

29

Jerebu dalam Animasi Upin dan Ipin

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

12, 13

30

Faktor-faktor yang Menyumbang kepada Integriti Pelajar Universiti

Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Akademik dalam Perniagaan dan Sains Sosial

16

31

Pembelajaran yang disesuaikan kepada Pelajari Kemahiran Persembahan dalam kalangan Pelajar Bahasa Kedua Inggeris (ESL).

Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan Malaysia

4

32

Keris: Mengenal Asal-usul, Falsafah dan Fungsi 

Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 

16

33

Pengantar Falsafah dan Isu Semasa: Rujukan Mahasiswa Universiti Awam dan Swasta 

MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 

16

34

Gelagat Perbelanjaan Golongan Isi Rumah B40 terhadap Produk Kesihatan Semulajadi: Pemerhatian Awal di Perumahan Awam Sri Kota, Cheras 

MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 

3

35

Penggunaan Produk Kesihatan Semulajadi yang Selamat: Pemerhatian Awal dalam Kalangan Penduduk Perumahan Awam Sri Kota, Cheras 

MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara

3

36

Kajian Literatur Mengenai Kemahiran Komunikasi Bahasa Inggeris di kalangan Siswazah Perakaunan

MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 

 

4

37

Keberkesanan Silibus Modul Komunikasi Bahasa Melayu Antarabangsa Tahap Asas sebagai Strategi Pembelajaran Bahasa Melayu 

MALIM Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 

4

38

Reka Bentuk ‘Sulam’ di UKM: Perkongsian Pengalaman Dua Projek Rintis 

MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara

4

SKOP PENYELIDIKAN PELAJAR SARJANA MUDA – CITRA UKM 2022

Berita Kelestarian

Sesi Libat Urus CITRA-UKM & UMK

Pada 23 Januari 2023, Timbalan Dekan Akademik CiTRA-UKM, Dr. Affifudin Husairi bersama Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan CiTRA-UKM Prof. Madya Dr. Nazri Muslim serta pensyarah

Continue Reading