Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

SERVICE LEARNING MALAYSIA - Universiti Untuk Masyarakat

UKM Pusat Pengajian Citra Universiti (School of Liberal Studies)

"SULAM adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran P&P yang menggambungkan hasil pembelajaran kursus dengan khidmat komuniti di mana nilai kredit dan jam perlaksanaan khidmat komuniti itu dikira dalam jumlah jam pelajar belajar bagi kursus yang berkaitan di institut pengajian tinggi (IPT)"

JABATAN PENDIDIKAN TINGGI (JPT)

SULAM@UKM

SERVICE LEARNING MALAYSIA - University For Society
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

See Our Work

Latest Projects