PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

PEKELILING AKADEMIK TAHUN 2018 / ACADEMIC CIRCULAR 2018

PEKELILING AKADEMIK TAHUN 2018 / ACADEMIC CIRCULAR 2018

BIL. / NO.TARIKH / DATEPEKELILING / CIRCULARPINDAAN / AMENDMENTTINDAKAN / ACTION
15.19 NOV 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 32/2018
PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2018/2019
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH
14.5 NOV 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 31/2018
PENDAFTARAN AWAL KURSUS SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2018/2019 DAN PENILAIAN PENGAJARAN KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2018/2019
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH
13.15 OKT 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 27/2018
PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2018/2019
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH
12.18 SEPT 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 24/2018
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2017/2018
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH
11.30 JULAI 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 20/2018
PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2018/2019
SEMUA PELAJAR PROGRAM IJAZAH PERTAMA
10.23 JULAI 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 19/2018
PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2017/2018
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH
9.9 JULAI 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 18/2018
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2017/2018
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH
8.28 MEI 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 13/2018
PENGESAHAN UKM KAD UNTUK DIGUNAKAN SEMASA MAJLIS KONVOKESYEN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA KE-46
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH
7.23 APR 2018

23th APR 2018
PEKELILING AKADEMIK BIL. 12/2018
PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2017/2018


ACADEMIC CIRCULAR NO. 12a/2018
DISTRIBUTION OF ENTRANCE CARD AND EXAMINATION TIMETABLE FOR SEMESTER 2 OF THE 2017/2018 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
6.16 APR 2018

16th APR 2018
PEKELILING AKADEMIK BIL. 11/2018
PENDAFTARAN AWAL KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2018/2019 DAN PENILAIAN PENGAJARAN KURSUS SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2017/2018


ACADEMIC CIRCULAR NO. 11a/2018
EARLY COURSE REGISTRATION FOR SEMESTER 1 OF THE 2018/2019 ACADEMIC SESSION AND COURSE TEACHING EVALUATION FOR SEMESTER 2 OF THE 2017/2018 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE & POSTGRADUATE STUDENTS
5.9 APR 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 10/2018
PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2017/2018
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH
4.2 APR 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 8/2018
PENAWARAN KURSUS SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2017/2018
SEMUA DEKAN UKM

PENGARAH PUSAT CITRA UKM

PENGARAH UKM-CESMED
3.19 MAC 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 7/2018
PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2017/2018
SEMUA PELAJAR PROGRAM PRASISWAZAH
2.22 JAN 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 3/2018
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2017/2018
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH
1.19 JAN 2018PEKELILING AKADEMIK BIL. 2/2018
PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2017/2018
SEMUA PELAJAR PROGRAM IJAZAH PERTAMA