PEKELILING AKADEMIK TAHUN 2022 / ACADEMIC CIRCULAR 2022

BIL. / NO.TARIKH / DATEPEKELILING / CIRCULARPINDAAN / AMENDMENTTINDAKAN / ACTION
22.10 JUN 2022

10th JUNE 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL. 22-2022 - PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022

ACADEMIC CIRCULAR NO. 22a - DISTRIBUTION OF ENTRANCE CARD AND EXAMINATION TIMETABLE FOR SEMESTER 2 OF THE 2021-2022 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
21.8 JUN 2022PEKELILING AKADEMIK BIL. 21-2022 - PINDAAN KALENDAR SESI AKADEMIK 2022-2023 UKM BAGI PROGRAM PRASISWAZAH & PASCASISWAZAHDEKAN / PENGARAH,
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
KETUA,
BAHAGIAN / JABATAN / PENGETUA KOLEJ
20.3 JUN 2022

3rd JUNE 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL. 20-2022 - PENDAFTARAN AWAL KURSUS-TESIS-DISERTASI SEM. 1 SESI AKADEMIK 2022-2023 & PENILAIAN PENGAJARAN KURSUS SEM. 2 SESI AKADEMIK 2021-2022

ACADEMIC CIRCULAR NO. 20a-2022 - EARLY COURSE-THESIS-DISSERTATION REGISTRATION FOR SEM. 1 OF THE 2022-2023 ACADEMIC SESSION & COURSE TEACHING EVALUATION FOR SEM. 2 OF THE 2021-2022 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE & POSTGRADUATE STUDENTS
19.27 MEI 2022

27th MAY 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL.19-2022 - PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2021-2022

ACADEMIC CIRCULAR NO. 19a-2022 - COURSE REGISTRATION FOR SEMESTER 3 OF THE 2021-2022 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE & POSTGRADUATE STUDENTS
18.18 MEI 2022PEKELILING AKADEMIK BIL.18-2022 - PENAWARAN KURSUS SEMESTER 3 SESI AKADEMIK 2021/2022DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / PUSAT
17.10 MEI 2022PEKELILING AKADEMIK BIL. 17-2022 - PENGEDARAN KAD MASUK PEPERIKSAAN DAN JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN (KMJP) SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022 (ASASIPINTAR)SEMUA PELAJAR ASASIPINTAR
16.10 MEI 2022

10th MAY 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL. 16-2022 - PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022

ACADEMIC CIRCULAR NO. 16a-2022 - COURSES VERIFICATION AND THE DRAFT OF THE FINAL EXAMINATION TIMETABLE FOR SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2021-2022
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
15.26 APRIL 2022PEKELILING AKADEMIK BIL. 15-2022 - PELEPASAN KULIAH AKTIVITI PdP DAN SEBARANG BENTUK PENILAIAN PADA 30 MEI 2022 DAN 1 JUN 2022 SEMPENA HARI KAAMATAN DAN HARI GAWAIDEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
14.21 APRIL 2022PEKELILING AKADEMIK BIL. 14-2022 - PINDAAN KALENDAR SESI AKADEMIK 2021-2022 PROGRAM PRASISWAZAH DAN PASCASISWAZAH UKM BAGI CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022PINDAAN / RALAT PEKELILING AKADEMIK BIL.14-2022

TARIKH PINDAAN: 26 APRIL 2022
DEKAN / PENGARAH, FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
KETUA BAHAGIAN / JABATAN / PENGETUA KOLEJ
13.8 APRIL 2022PEKELILING AKADEMIK BIL. 13-2022 - PELAKSANAAN PEPERIKSAAN DAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
12.30 MAC 2022PEKELILING AKADEMIK BIL.12-2022 - PENAWARAN KURSUS SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2022-2023 BAGI PELAJAR PRASISWAZAH DAN PASCASISWAZAHPINDAAN PEKELILING AKADEMIK BIL.12-2022

TARIKH PINDAAN: 21 APRIL 2022
DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
11.29 MAC 2022PEKELILING AKADEMIK BIL. 11-2022 - PENGESAHAN KURSUS DAN DRAF JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022 (PROGRAM ASASIpintar)SEMUA PELAJAR ASASIPINTAR
10.29 MAC 2022PEKELILING AKADEMIK BIL. 10-2022 - PENGESAHAN MAKLUMAT KEPERLUAN PEPERIKSAAN AKHIR PRASISWAZAH SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022DEKAN / PENGERUSI / KETUA PUSAT/JABATAN/PROGRAM
9.4 MAC 2022

4th MARCH 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL. 9-2022 - KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2021-2022

ACADEMIC CIRCULAR NO. 9a-2022 - SEMESTER 1 OF THE 2021-2022 ACADEMIC SESSION EXAMINATION RESULTS
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH & PASCASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE & POSTGRADUATE STUDENTS
8.18 FEB 2022

18th FEB 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL. 8-2022 - PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022

ACADEMIC CIRCULAR NO. 8a-2021 - COURSE REGISTRATION FOR SEMESTER 2 OF THE 2021-2022 ACADEMIC SESSION
SEMUA PELAJAR PRASISWAZAH

ALL UNDERGRADUATE STUDENTS
7.10 FEB 2022

10th FEB 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL.7-2022 - PELAKSANAAN PEPERIKSAAN DAN PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR PELAJAR PROGRAM ASASIpintar SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022

LAMPIRAN SOP PEPERIKSAAN SECARA BERSEMUKA - (LAMPIRAN 1 - TAKLIMAT KESELAMATAN & LAMPIRAN 2 - TAKLIMAT KESIHATAN)
PENGARAH
PUSAT GENIUS@PINTAR NEGARA
6.7 FEB 2022

7th FEB 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL.6-2022 - PELANJUTAN TEMPOH PENDAFTARAN AWAL KURSUS-TESIS-DISERTASI SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022 BAGI PELAJAR PASCASISWAZAH

ACADEMIC CIRCULAR NO.6a-2022 - EXTENSION OF THE EARLY REGISTRATION FOR SEMESTER 2 ACADEMIC SESSION 2021-2022 COURSES-THESIS-DISTERTATION FOR POSTGRADUATE STUDENTS
SEMUA PELAJAR PASCASISWAZAH

ALL POSTGRADUATE STUDENTS
5.28 JAN 2022

28th JAN 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL.5-2022 - KALENDAR AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN PASCASISWAZAH SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022DEKAN / PENGARAH
TIMB. DEKAN / TIMB. PENGARAH (PENGAJIAN PASCASISWAZAH)
KETUA PEN. PENDAFTAR / PEN. PENDAFTAR KANAN / PEN. PENDAFTAR (PENGAJIAN PASCASISWAZAH)
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
4.21 JAN 2022

21st JAN 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL. 4-2022 - PENGESAHAN MAKLUMAT KEPERLUAN PEPERIKSAAN AKHIR PELAJAR PROGRAM ASASI PINTAR SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2021-2022PENGARAH
PUSAT GENIUS@PINTAR NEGARA
3.20 JAN 2022

20th JAN 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL. 3-2022 - PELEPASAN KULIAH AKTIVITI PdP DAN SEBARANG BENTUK PENILAIAN PADA 31 JAN 2022 SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINADEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
2.17 JAN 2022

17th JAN 2022
PEKELILING AKADEMIK BIL. 2-2022 - KALENDAR SESI AKADEMIK 2022-2023 BAGI PROGRAM PRASISWAZAH, PASCASISWAZAH DAN ASASIPINTAR UKMDEKAN / PENGARAH, FAKULTI / INSTITUT / PUSAT
KETUA BAHAGIAN / JABATAN / PENGETUA KOLEJ
1.5 JAN 2022PEKELILING AKADEMIK BIL.1-2022 - TEMPOH BERTENANG BERIKUTAN BENCANA BANJIR LUAR BIASA - SEMESTER 1 SESI AKADEMIK 2021-2022DEKAN / PENGARAH
FAKULTI / INSTITUT / PUSAT