Jabatan Anatomi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Penyelidikan: Kajian Kultur Sel & Tisu

Makmal kultur tisu di jabatan anatomi ini mula beroperasi pada tahun 2014. Walaupun masih di peringkat awal, makmal ini telah menyumbangkan beberapa hasil kajian yang bermanfaat. Makmal ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termaju dan terkini dalam penyelidikan kesihatan dan perubatan berkaitan kultur sel dan tisu. Ketika ini, kajian adalah tertumpu kepada produk perubatan semula jadi, seperti kajian kesan madu dalam penyakit berkaitan kornea mata. Selain dari itu, makmal ini juga terlibat dalam mengkaji kesihatan tulang dan sains neuro.

Para Penyelidik:

Prof Dr Norzana Abd Ghafar
 03-9145 8636
norzana@ukm.edu.my

Dr Taty Anna Kamarudin
 03-9145 8639
 tatykamarudin@ukm.edu.my

Dr Nahdia Afiifah Abdul Jalil
 03-9145 8628
nahdia.afiifah@ukm.edu.my