Jabatan Anatomi Fakulti Perubatan

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Penyelidikan: Penyelidikan Neurosains

Neurosains merupakan suatu cabang sains yang berkaitan dengan kajian struktur dan fungsi sistem saraf. Ianya melibatkan pendekatan multidisiplin yang merangkumi biologi molekul dan selular, anatomi dan fisiologi, tingkah laku dan kognisi, serta disiplin lain, untuk menyiasat, memetakan dan memahami otak serta mekanisma disebalik tabir. Penyelidikan neurosains di jabatan ini berkisar kepada penyelidikan penyakit Parkinson dan Alzheimer, menyelidik kewujudan serta akibat dari segi mekanisma dan tingkahlaku dengan menggunakan fitokimia dan bahan atau herba semulajadi di samping menggunakan model haiwan tikus dan zebrafish.

Para Penyelidik:

Prof. Madya Dr Teoh Seong Lin
 03-9145 8635
teohseonglin@ppukm.ukm.edu.my

Dr Mohamad Fairuz Yahaya
 03-9145 8634
mfairuzy@ukm.edu.my