Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Brosur Program Sarjana Muda Sains Citra dengan Kepujian

Sijil Pengiktirafan Status Akreditasi

Progam Sarjana Muda Sains Citra Dengan Kepujian telah menerima status pengiktirafan akreditasi bermula 10 Julai 2020 hingga 9 Julai 2025 oleh Senat-472.