Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To¬†Empower

Brosur Program Sarjana Muda Sains Citra dengan Kepujian

Sijil Pengiktirafan Status Akreditasi

Progam Sarjana Muda Sains Citra Dengan Kepujian telah menerima status pengiktirafan akreditasi bermula 10 Julai 2020 hingga 9 Julai 2025 oleh Senat-472.