Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Penolong Dekan (Keusahawanan & Kreativiti)

Dr. Farhana Sidek

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan


Dr. Mazlina Mohd Said

Fakulti Farmasi


Prof. Dr. Mariyam Jameelah Ghazali

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina


Dr. Siti Nur Diyana Mahmud

Fakulti Pendidikan


Prof. Madya Dr. A`Dawiyah Binti Ismail

Fakulti Pengajian Islam


Dr. Elavarasi A/P Kuppusamy

Fakulti Pergigian


Prof. Dr. Mohamad Nasir Shafiee

Fakulti Perubatan


Prof. Madya Dr. Mahanem Mat Noor

Fakulti Sains dan Teknologi


Prof. Madya Dr. Zahara Abd Manaf

Fakulti Sains Kesihatan


Dr. Sarmila Md. Sum

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan


Dr. Azrulhizam Shapi’i

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat


Dr. Hazlina Shaik Md Noor Alam

Fakulti Undang-Undang