Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pentadbiran

Dr. Rosma Ayu Harun

 •  
 •  ayu77@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Ketua Pentadbiran
   Kewangan
   Sumber Manusia
   Prasarana

   Kursus Wajib Universiti
   Kursus Citra Rentas 1-6
   Kursus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
   Kursus Citra Pusat Kembangan Pendidikan

Encik Zansyuwari Mohamad Shahrullail

 •  
 •  zansyuwari@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Program Sarjana Muda Sains Citra
   Pengurusan Kualiti dan Risiko

Puan Sufeera Rahmad

 •  
 •  sufeera@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Penyelidikan
   Jaringan
   Pascasiswazah

Encik Hafizalazmie Harun

Puan Hazriati Hasan

Encik Muhammad Yazid Othman

 •  
 •  mdyazid@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Urusan Program SULAM
   Pengurusan Surat Iringan Kepada Industri Untuk Permohonan Penempatan Work Based Learning Pelajar Citra
   Pengurusan Pelan Strategik dibawah bidang Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan
   Pengurusan Maklumat Penyelidikan
   Pengurusan Penerbitan
   Pengurusan kolaborasi hubungan Industri antara rakan industri dan Pusat Pengajian Citra Universiti
   Pengurusan Hal Ehwal Siswazah

   

   

Puan Norhazirah Khairuddin

Puan Nurzela Anowar

Puan Nurul Amiza Ahmad Sawal

 •  
 •  nurulamiza@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Menjalankan tugas Pembantu Setiausaha Pejabat Timbalan Dekan (Kompetensi Komunikasi)

Puan Norsalimah Ali

Puan Noor Shazwani Shahrudin

 •  
 •  shazwani@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Hal Ehwal Kewangan
   Pembantu Ketua Pentadbiran

   Urusan Cuti Kakitangan
   Surat Jaminan Hospital (GL)

Puan Rohaiza Abd Manap

 •  
 •  rohaiza@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Pemindahan Kredit (Menegak & Mendatar)
   Tukar Taraf Kursus
   Rayuan Semak Semula
   APEL C
   Pengurusan Mesyuarat JPPA dan Senat

Encik Mohd Asyraf Nor

 •  
 •  mohdasyraf@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Pengurusan Fail dan Rekod
   Pengurusan Aset

   Latihan Kakitangan
   Sumber Manusia
   Urusan E-Khidmat dan E-Iktiraf

Encik Najemuddin Ismail

Encik Mohammad Hafizi Ahmad Anuar

 •  
 •  fizi_anuar@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Pengurusan Hal Ehwal Kursus LMCB, LMCS & LMCZ (Kesatria, Sukan & Kebudayaan dan LM(Ptj lain)

Puan Hayati Aziz

Encik Amir Ismail

 •  
 •  amirismail@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Pengurusan Hal Ehwal Kursus Bahasa Melayu (LMCM) dan Bahasa Inggeris (LMCE)
   Urusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
   Urusan Pengurusan Risiko
   Pegawai Insiden

Encik Mohd Abdillah Deraman

 •  
 •  abdilah@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Pengurusan Hal Ehwal Kursus LMCK, i-Star, LMCW (Keusahawanan & Analitik Data) LMCW (TITAS,HE, FIS & PEP)

Encik Irmajamri Muhit

 •  
 •  ijam84@ukm.edu.my
 • Bidang Tugas
   Urusan Surat Menyurat
   Urusan Tempahan Bilik Mesyuarat