Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Pentadbiran

Dr. Rosma Ayu Harun

Bidang Tugas
 Ketua Pentadbiran
 Kewangan
 Sumber Manusia
 Prasarana

 Kursus Wajib Universiti
 Kursus Citra Rentas 1-6
 Kursus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 Kursus Citra Pusat Kembangan Pendidikan


Encik Zansyuwari Mohamad Shahrullail

Bidang Tugas
 Program Sarjana Muda Sains Citra
 Pengurusan Kualiti dan Risiko


Puan Sufeera Rahmad

Bidang Tugas
 Penyelidikan
 Jaringan
 Pascasiswazah


Encik Hafizalazmie Harun

Bidang Tugas
 Prasarana
 Latihan Kakitangan
 Sumber Manusia


Puan Hazriati Hasan

Bidang Tugas
 Urusan Akademik Program Sarjana Muda Sains Citra


Encik Muhammad Yazid Othman

Bidang Tugas
 Urusan Program SULAM
 Pengurusan Surat Iringan Kepada Industri Untuk Permohonan Penempatan Work Based Learning Pelajar Citra
 Pengurusan Pelan Strategik dibawah bidang Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan
 Pengurusan Maklumat Penyelidikan
 Pengurusan Penerbitan
 Pengurusan kolaborasi hubungan Industri antara rakan industri dan Pusat Pengajian Citra Universiti
 Pengurusan Hal Ehwal Siswazah

 

 


Puan Norhazirah Khairuddin


Puan Nurzela Anowar


Puan Nurul Amiza Ahmad Sawal

Bidang Tugas
 Menjalankan tugas Pembantu Setiausaha Pejabat Timbalan Dekan (Kompetensi Komunikasi)


Puan Norsalimah Ali


Puan Noor Shazwani Shahrudin

Bidang Tugas
 Hal Ehwal Kewangan
 Pembantu Ketua Pentadbiran

 Urusan Cuti Kakitangan
 Surat Jaminan Hospital (GL)


Puan Rohaiza Abd Manap

Bidang Tugas
 Pemindahan Kredit (Menegak & Mendatar)
 Tukar Taraf Kursus
 Rayuan Semak Semula
 APEL C
 Pengurusan Mesyuarat JPPA dan Senat


Encik Mohd Asyraf Nor

Bidang Tugas
 Pengurusan Fail dan Rekod
 Pengurusan Aset

 Latihan Kakitangan
 Sumber Manusia
 Urusan E-Khidmat dan E-Iktiraf


Encik Najemuddin Ismail

Bidang Tugas
 Pengurusan Hal Ehwal Kursus LMCP dan LMCR


Encik Mohammad Hafizi Ahmad Anuar

Bidang Tugas
 Pengurusan Hal Ehwal Kursus LMCB, LMCS & LMCZ (Kesatria, Sukan & Kebudayaan dan LM(Ptj lain)


Puan Hayati Aziz

Bidang Tugas
 Urusan Akademik Program Sarjana Muda Sains Citra

 


Encik Amir Ismail

Bidang Tugas
 Pengurusan Hal Ehwal Kursus Bahasa Melayu (LMCM) dan Bahasa Inggeris (LMCE)
 Urusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
 Urusan Pengurusan Risiko
 Pegawai Insiden


Encik Mohd Abdillah Deraman

Bidang Tugas
 Pengurusan Hal Ehwal Kursus LMCK, i-Star, LMCW (Keusahawanan & Analitik Data) LMCW (TITAS,HE, FIS & PEP)


Encik Irmajamri Muhit

Bidang Tugas
 Urusan Surat Menyurat
 Urusan Tempahan Bilik Mesyuarat