Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Pusat Pengajian Citra Universiti

Pentadbiran

Dr. Rosma Ayu Harun

Bidang Tugas
 Ketua Pentadbiran
 Kewangan
 Sumber Manusia
 Prasarana
 Kursus Wajib Universiti
 Kursus Citra Rentas 1-6
 Kursus Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 Kursus Citra Pusat Kembangan Pendidikan


Encik Zansyuwari Mohamad Shahrullail

Bidang Tugas
 Program Sarjana Muda Sains Citra
 Pengurusan Kualiti dan Risiko


Encik Abdul Khalid Sameon

Bidang Tugas
 Penyelidikan dan Penerbitan
 Program Pascasiswazah
 Promosi (Web, Facebook dan Instagram)
 Program Lawatan/ Acara/ Majlis Rasmi Citra UKM
 Program Service Learning Malaysia


Encik Azmi Omar

Bidang Tugas
Jaringan dan Industri


Puan Sharifah Sazalina Syed Abd. Hamid

Bidang Tugas
 Prasarana
 Latihan Kakitangan
 Sumber Manusia
 Urusan E-Khidmat dan E-Iktiraf
 Maklumbalas dan Aduan Pelanggan (E-fact)


Puan Hazriati Hasan

Bidang Tugas

 Urusan Akademik Program Sarjana Muda Sains Citra


Puan Norhazirah Khairuddin


Puan Nurzela Anowar


Puan Nurul Amiza Binti Ahmad Sawal

Bidang Tugas
 Menjalankan tugas Pembantu Setiausaha Pejabat Timbalan Dekan (Kompetensi Komunikasi)


Puan Norsalimah Ali


Puan Noor Shazwani Shahrudin

Bidang Tugas
 Hal ehwal kewangan
 Pembantu Ketua Pentadbiran

 Urusan Cuti Kakitangan
 Surat Jaminan Hospital (GL)


Puan Rohaiza Abd Manap

Bidang Tugas
 Pemindahan Kredit (Menegak & Mendatar)
 Tukar Taraf Kursus
 Rayuan Semak Semula
 APEL C
 Pengurusan Mesyuarat JPPA dan Senat


Encik Mohd Asyraf Nor

Bidang Tugas
 Pengurusan Fail dan Rekod
 Urusan Penyelidikan, Penerbitan dan Jaringan


Encik Najemuddin Ismail

Bidang Tugas
 Pengurusan Hal Ehwal Kursus LMCP dan LMCR


Encik Mohammad Hafizi Ahmad Anuar

Bidang Tugas
 Pengurusan Hal Ehwal Kursus LMCB, LMCS & LMCZ (Kesatria, Sukan & Kebudayaan dan LM(Ptj lain)


Encik Muhammad Yazid Bin Othman

Bidang Tugas
 Urusan Program SULAM
 Pengurusan Surat Iringan Kepada Industri Untuk Permohonan Penempatan Work Based Learning Pelajar Citra
 Pengurusan Pelan Strategik dibawah bidang Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan
 Pengurusan Maklumat Penyelidikan
 Pengurusan Penerbitan
 Pengurusan kolaborasi hubungan Industri antara rakan industri dan Pusat Pengajian Citra Universiti
 Pengurusan Hal Ehwal Siswazah

 

 


Puan Hayati Aziz

Bidang Tugas
 Urusan Akademik Program Sarjana Muda Sains Citra

 


Encik Amir Ismail

Bidang Tugas
 Pengurusan Hal Ehwal Kursus Bahasa Melayu (LMCM) dan Bahasa Inggeris (LMCE)
 Urusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
 Urusan Pengurusan Risiko
 Pegawai Insiden


Encik Mohd Abdillah Deraman

Bidang Tugas
 Pengurusan Hal Ehwal Kursus LMCK, i-Star, LMCW (Keusahawanan & Analitik Data) LMCW (TITAS,HE, FIS & PEP)


Encik Irmajamri Muhit

Bidang Tugas
 Urusan Surat Menyurat
 Urusan Tempahan Bilik Mesyuarat