Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Penolong Dekan (Pengajaran & Citra)

Prof. Madya Dr. Zaleha Yazid

Fakulti Ekonomi & Pengurusan


Dr. Mohd Kaisan Mahadi

Fakulti Farmasi


Prof. Madya Dr. Azrul A. Mutalib

Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina


Dr. Suziyani Mohamed

Fakulti Pendidikan


Dr. Mohd Haidhar Kamarzaman

Fakulti Pengajian Islam


Dr. Nor Atika Md Ashar

Fakulti Pergigian


Dr. Noor Akmal Shareela Ismail

Fakulti Perubatan


Dr. Zamira Hasanah Zamzuri

Fakulti Sains dan Teknologi


Prof. Dr. Ahmad Rohi Ghazali

Fakulti Sains Kesihatan


Dr. Mohd. Nasir Selamat

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan


Dr. Syaimak Abdul Shukor

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat


Dr. Saidatul Nadia Abd Aziz

Fakulti Undang-Undang