Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Penolong Dekan (Pengajaran & Citra)

Prof. Madya Dr. Zaleha Yazid

Dr. Mohd Kaisan Mahadi

Prof. Madya Dr. Azrul A. Mutalib

Dr. Suziyani Mohamed

Dr. Mohd Haidhar Kamarzaman

Dr. Nor Atika Md Ashar

Dr. Noor Akmal Shareela Ismail

Dr. Zamira Hasanah Zamzuri

Prof. Dr. Ahmad Rohi Ghazali

Dr. Mohd. Nasir Selamat

Dr. Syaimak Abdul Shukor

Dr. Saidatul Nadia Abd Aziz