Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Majlis Menandatangai Surat Hasrat antara CITRA-UKM – MPM

Majlis Menandatangai Surat Hasrat antara CITRA-UKM – MPM

SDG: 4 & 17
 
Satu majlis menandatangi surat hasrat antara Pusat Pengajian Citra UKM (CITRA-UKM) dan Majlis Peperiksaan Malaysia telah diadakan pada 15 Ogos 2023. Majlis tersebut telah diadakan di bilik mesyuarat CITRA-UKM. Majlis tersebut telah dihadiri oleh wakil dari Majlis Peperiksaan Malaysia. CITRA-UKM pula diwakili oleh Dekan CITRA-UKM, Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor, Ketua Citra Bahasa Melayu, Puan Azilawati Mat Isa serta guru bahasa Melayu CITRA-UKM. Kerjasama yang dilakukan antara CITRA-UKM dan MPM adalah berkenaan penawaran program Sijil Program Bahasa Melayu untuk Penutur Asing oleh CITRA-UKM.

Share Now:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *