Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Guru Bahasa Inggeris

Dr. Normazidah Che Musa

 •  
 •  mazidah@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UPM), MA TESL, PhD (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Bahasa dan Literasi, Kemahiran Bahasa Inggeris

Dr. Halizah Omar

 •  
 •  halizah@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (Hons) (Kansas, USA), Dip ESL (UIAM), MESL (Malaya), Ph.D (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Strategi Komunikasi, ESP & Kemahiran Bahasa Inggeris

Dr. Sa’adiah Kummin

 •  
 •  saadiah@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UPM), MEd , EdD Educational Psychology (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Kemahiran Bahasa Inggeris, Psikologi Pendidikan

Dr. Chairozila Mohd. Shamsuddin

 •  
 •  chairozila@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UPM), MESL, PhD (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Kajian Gender, Komunikasi Professional

Encik Taufik Rashid

 •  
 •  taufik@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BSc (Hons) (Stockton, USA), Dip. TESL (RELC, Singapura), Dip Terjemahan (DBP-PPM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua, Terjemahan Bahasa Inggeris

Puan Azwan Shaiza Nizam

 •  
 •  shaiza@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UPM), MA TESL (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Bahasa dan Literasi, Kemahiran Bahasa Inggeris

Puan Wan Nur’ashiqin Wan Mohamad

 •  
 •  wanshiqin@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UKMalaysia), MA Env & Dev (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua, Pembangunan Lestari

Puan Azlina Aris

 •  
 •  ina_aris@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BSc (Alabama, USA), Dip TESL (UiTM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Kemahiran Bahasa Inggeris

Datin Harieza Hussin

 •  
 •  hariey@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons), M. Sc. Corporate Communication (UPM)

  Pengkhususan
  TESL

Puan Nor Huda Md. Anuar

 •  
 •  huda@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BSc (Hons) (Utah State, USA)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Kemahiran Bahasa Inggeris

Puan Aida Abdul Rashid

 •  
 •  aidarashid@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (Exeter, UK), MESL (Malaya)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Bahasa dan Literasi, Kemahiran Bahasa Inggeris, Bahasa Inggeris untuk Keperluan Akademik, Penulisan Kreatif Bahasa Inggeris, Sastera Bahasa Inggeris

Puan Fauzanita Dato’ Kasim

 •  
 •  fauza@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons), Master in Information Technology (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Datin Norma Aida Abdullah

 •  
 •  norma@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UKMalaysia), MSc. Teknologi Pendidikan (UPM)

  Pengkhususan
  Teknologi Pendidikan, Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Cik Huzaiffa Mastura Mohd Supian

 •  
 •  effa@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Puan Maryam Mohamed Amin

 •  
 •  maryam.amin@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UiTM)

  Pengkhususan
  TESL

  Cuti Belajar

Encik Mohd Zafri Osman

 •  
 •  zafri@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (Exeter, UK)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Norazha Paiman

 •  
 •  azha@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  B.HSc. English Linguistics & Literature  (Hons.) (IIUM), M.A English Language (UPM)

  Pengkhususan
  English Linguistics, English Literature, ELS

  Cuti Belajar

Puan Shazleena Othman

 •  
 •  shazleena@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UKMalaysia), MA TESL (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Cik Nani Rahayu Sallihudin

 •  
 •  nrs@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (Malaya)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Mohd Hafiszudin Mohd. Amin

 •  
 •  hafiszudin@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (Literature in English), MA (ELS) (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pembelajaran Teradun, Kesusasteraan Bahasa Inggeris

Cik Sarah Mohamad Yunus

 •  
 •  sarahyunus@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons.) TESL (UNISEL), MA Applied Linguistics (UPM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Linguistik Terapan

Puan Aisyah Nurhuda Abd. Rahman

 •  
 •  aisyahnurhuda@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (English) (UPM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Muhammad Fazli Abdullah

 •  
 •  afazli@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons) TESL (UNISEL)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Puan Farah Aida Fadzil

 •  
 •  farahfadzil@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UMalaya)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Cik Sabrina Che Haron

 •  
 •  sabrinaharon@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons) TESL (IIUM), Med Social Foundations of Education (IIUM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Zahid Ibrahim

 •  
 •  zahid.ibrahim@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (Hons) TESL (UPM), MA TESL (UPM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Cik Farah Zubaid Akbar

 •  
 •  farahza@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA Literature (Hons) (UniRazak), MSocSc (Strategy and Diplomacy (UKM-IDFR)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Kesusasteraan Bahasa Inggeris

Cik Maryam Fakhrul Anuar

 •  
 •  maryam@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (Hons) Bahasa Inggeris (UNITAR)

  Pengkhususan

  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua

Cik Siti Aisyah Mohd Adaha

 •  
 •  aisyah.adaha@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons.) TESL (UMalaya)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Cik Nurul Nazihah Nuraddin

 •  
 •  nazihahdin@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons.) TESL (UiTM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Devendran A/L Ramachandran

 •  
 •  devendran@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons.) TESL (UPSI)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)