Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana Untuk Memperkasa

Guru Bahasa Inggeris

Dr. Normazidah Che Musa

 •  
 •  03-8921 6880
 •  mazidah@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UPM), MA TESL, PhD (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Bahasa dan Literasi, Kemahiran Bahasa Inggeris

Dr. Halizah Omar

 •  
 •  03-8921 6882
 •  halizah@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (Hons) (Kansas, USA), Dip ESL (UIAM), MESL (Malaya), Ph.D (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Strategi Komunikasi, ESP & Kemahiran Bahasa Inggeris

Dr. Sa’adiah Kummin

 •  
 •  03-8921 6884
 •  saadiah@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UPM), MEd , EdD Educational Psychology (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Kemahiran Bahasa Inggeris, Psikologi Pendidikan

Dr. Chairozila Mohd. Shamsuddin

 •  
 •  03-8921 6887
 •  chairozila@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UPM), MESL, PhD (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Kajian Gender, Komunikasi Professional

Encik Taufik Rashid

 •  
 •  03-8921 6878
 •  taufik@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BSc (Hons) (Stockton, USA), Dip. TESL (RELC, Singapura), Dip Terjemahan (DBP-PPM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua, Terjemahan Bahasa Inggeris

Puan Azwan Shaiza Nizam

 •  
 •  03-8921 6886
 •  shaiza@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UPM), MA TESL (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Bahasa dan Literasi, Kemahiran Bahasa Inggeris

Puan Wan Nur’ashiqin Wan Mohamad

 •  
 •  03-8921 7601
 •  wanshiqin@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UKMalaysia), MA Env & Dev (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua, Pembangunan Lestari

Puan Azlina Aris

 •  
 •  03-8921 7601
 •  ina_aris@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BSc (Alabama, USA), Dip TESL (UiTM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Kemahiran Bahasa Inggeris

Datin Harieza Hussin

 •  
 •  03-8921 7605
 •  hariey@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons), M. Sc. Corporate Communication (UPM)

  Pengkhususan
  TESL

Puan Nor Huda Md. Anuar

 •  
 •  03-8921 7607
 •  huda@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BSc (Hons) (Utah State, USA)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Kemahiran Bahasa Inggeris

Puan Aida Abdul Rashid

 •  
 •  03-8921 7603
 •  aidarashid@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (Exeter, UK), MESL (Malaya)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Bahasa dan Literasi, Kemahiran Bahasa Inggeris, Bahasa Inggeris untuk Keperluan Akademik, Penulisan Kreatif Bahasa Inggeris, Sastera Bahasa Inggeris

Puan Fauzanita Dato’ Kasim

 •  
 •  03-8921 7602
 •  fauza@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons), Master in Information Technology (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Datin Norma Aida Abdullah

 •  
 •  03-8921 7611
 •  norma@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UKMalaysia), MSc. Teknologi Pendidikan (UPM)

  Pengkhususan
  Teknologi Pendidikan, Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Cik Huzaiffa Mastura Mohd Supian

 •  
 •  03-8921 7610
 •  effa@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Puan Maryam Mohamed Amin

 •  
 •  03-8921 7620
 •  maryam.amin@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UiTM)

  Pengkhususan
  TESL

  Cuti Belajar

Encik Mohd Zafri Osman

 •  
 •  03-8921 7617
 •  zafri@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (Exeter, UK)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Norazha Paiman

 •  
 •  03-8921 7617
 •  azha@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  B.HSc. English Linguistics & Literature  (Hons.) (IIUM), M.A English Language (UPM)

  Pengkhususan
  English Linguistics, English Literature, ELS

  Cuti Belajar

Puan Shazleena Othman

 •  
 •  03-8921 7619
 •  shazleena@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UKMalaysia), MA TESL (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Cik Nani Rahayu Sallihudin

 •  
 •  03-8921 6883
 •  nrs@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (Malaya)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Mohd Hafiszudin Mohd. Amin

 •  
 •  03-8921 7616
 •  hafiszudin@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (Literature in English), MA (ELS) (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pembelajaran Teradun, Kesusasteraan Bahasa Inggeris

Cik Sarah Mohamad Yunus

 •  
 •  03-8921 7627
 •  sarahyunus@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons.) TESL (UNISEL), MA Applied Linguistics (UPM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Linguistik Terapan

Puan Aisyah Nurhuda Abd. Rahman

 •  
 •  03-8921 7613
 •  aisyahnurhuda@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (English) (UPM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Muhammad Fazli Abdullah

 •  
 •  03-8921 7629
 •  afazli@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons) TESL (UNISEL)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Puan Farah Aida Fadzil

 •  
 •  03-8921 7604
 •  farahfadzil@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (UMalaya)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Cik Sabrina Che Haron

 •  
 •  03-8921 7603
 •  sabrinaharon@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons) TESL (IIUM), Med Social Foundations of Education (IIUM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Zahid Ibrahim

 •  
 •  03-8921 7613
 •  zahid.ibrahim@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (Hons) TESL (UPM), MA TESL (UPM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Cik Farah Zubaid Akbar

 •  
 •  03-8921 6904
 •  farahza@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA Literature (Hons) (UniRazak), MSocSc (Strategy and Diplomacy (UKM-IDFR)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL), Kesusasteraan Bahasa Inggeris

Cik Maryam Fakhrul Anuar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  maryam@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (Hons) Bahasa Inggeris (UNITAR)

  Pengkhususan

  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua

Cik Siti Aisyah Mohd Adaha

 •  
 •  03-8921 6870
 •  aisyah.adaha@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons.) TESL (UMalaya)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Cik Nurul Nazihah Nuraddin

 •  
 •  03-8921 6870
 •  nazihahdin@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons.) TESL (UiTM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Devendran A/L Ramachandran

 •  
 •  03-8921 6870
 •  devendran@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd (Hons.) TESL (UPSI)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)