Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Guru Bahasa (DG44)

Puan Zuraini Mohaidin

 •  
 •  03-8921 7619
 •  ammani@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  Bac.Sastera (Hons) (UPM)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing dan Linguistik Melayu

Cik Nani Rahayu Sallihudin

 •  
 •  03-8921 6883
 •  nrs@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BEd TESL (Hons) (Malaya)

  Pengkhususan
  Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Encik Mohd Hafiszudin Mohd. Amin

 •  
 •  03-8921 7616
 •  hafiszudin@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  BA (Literature in English), MA (ELS) (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Pembelajaran Teradun, Kesusasteraan Bahasa Inggeris

Puan Nurul Atiqah Md. Suhada

 •  
 •  03-8921 7622
 •  atiqahsuhada@ukm.edu.my
 • Kelulusan Akademik
  SmSa(Kep.), SSa (UKMalaysia)

  Pengkhususan
  Kajian Bahasa Melayu, Kemahiran Bahasa Melayu, Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing