Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Guru Bahasa Melayu

Puan Nor Azilawati Mat Isa

Kelulusan Akademik
BA (Hons) (UPM)

Pengkhususan
Kemahiran Bahasa Melayu, Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing dan Kesusasteraan Melayu.


Encik Azlan Ahmad

Kelulusan Akademik
BA (Hons), MA (Malaya)

Pengkhususan
Kemahiran bahasa Melayu, Pengajian Media dan Penerbitan, Kesenian & Kesusasteraan Melayu.


Puan Sofia Ayup

Kelulusan Akademik
BA (Hons), MA (Malaya)

Pengkhususan
Pengajian Bahasa Melayu, Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing


Puan Noorhazila Mohd Hamid

Kelulusan Akademik
SmSa(Kep.), SSa (UKMalaysia)

Pengkhususan
Kajian Bahasa Melayu, Kemahiran Bahasa Melayu


Dr. Daing Zairi Ma’arof

Kelulusan Akademik
SmSa(Kep.), SSa (UKMalaysia)

Pengkhususan
Bahasa Melayu dan Sosiolinguistik


Encik Amirul Mukminin Mohamad

Kelulusan Akademik
BA (Hons) (Malaya), SPend (Bahasa Melayu) (UKMalaysia)

Pengkhususan
Kemahiran Bahasa Melayu, Pembelajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing, Kemahiran Microsoft Office


Puan Zuraini Mohaidin

Kelulusan Akademik
Bac.Sastera (Hons) (UPM)

Pengkhususan
Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing dan Linguistik Melayu


Puan Nurul Atiqah Md. Suhada

Kelulusan Akademik
SmSa(Kep.), SSa (UKMalaysia)

Pengkhususan
Kajian Bahasa Melayu, Kemahiran Bahasa Melayu, Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Asing


Cik Nor Fatin Adlina Mohd Salleh

Kelulusan Akademik
Bac.Sastera (Hons) (UPM)

Pengkhususan
Bahasa Dan Linguistik Melayu