Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Penolong Dekan

Prof. Madya Dr. Wahiza Wahi

Tempoh Lantikan:
01 Mei 2021 hingga 30 April 2024

Kepakaran: English Language; Literacies and Employability; Soft-Skills; Teaching English as a second Language (TESL); Liberal Education


Dr. Afiffuddin Husairi Mat Jusoh@Hussain

Tempoh Lantikan:
01 Mei 2021 hingga 30 April 2024

Kepakaran: Pembinaan Digital, Pendidikan 4. 0

Kecenderungan Penyelidikan: Building Information Modeling, Digital Twins, Digital, Fabrication, Manufacturing and Assembly (DFMA)


Dr. Wardah Mustafa Din

Berkuat Kuasa Mulai:
16 Januari 2023

Kepakaran: Hasilan Semulajadi (Natural Products)

Kecenderungan Penyelidikan: Aspek Sains Sosial kepada Hasilan Semulajadi (Penggunaan produk kesihatan semulajadi yang selamat, tingkahlaku pengguna, etika); Perubatan herba tradisional; Manuskrip Perubatan Melayu


Dr. Nasruddin Yunos

Berkuat Kuasa Mulai:
15 Februari 2023