Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Ketua Citra Bahasa Inggeris

Dr. Normazidah Che Musa