Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Ketua Citra Domain C1-C6

Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin

  •  
  •  03-8921 6922
  •  syaidatun@ukm.edu.my
  • Kepakaran: Psikologi Sosial (Psikologi Cinta), Psikologi Islam. Kemahiran Berfikir Dan Pendidikan Tinggi.