Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Ketua Citra Penghayatan Etika dan Peradaban

Prof. Madya Dr. Aminudin Basir