Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Ketua Citra Pengurusan dan Analitik Data

Encik Ahmad Rafizi Salleh