Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana Untuk Memperkasa

Ketua Citra Pengurusan dan Analitik Data

Encik Ahmad Rafizi Salleh