Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana Untuk Memperkasa

Ketua Jaringan Industri & Komuniti

Prof. Madya Dr. Hasnan Kasan