Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Penyelaras Citra-PKP Program UKM-Antarabangsa

Dr. Puteh Noraihan A. Rahman

  •  
  •  03-89216879
  •  ann@ukm.edu.my
  • Kepakaran:¬†Sejarah, Ketamadunan dan Sejarah Kesusasteraan

    Kecenderungan Penyelidikan: Sosio-Budaya Masyarakat Melayu Klasik; Sejarah Tamadun Melayu Klasik (zaman indianisasi dan kultus dewa-raja); Kesusasteraan Melayu Klasik; Medieval History (Islam, Eropah dan Melayu); Adat-Istiadat Raja-Raja Melayu