Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Penyelaras Kursus PKP - CITRA

Dr. Jamsari bin Alias

  •  
  •  03-8921 6912
  •  jamsari@ukm.edu.my
  • Lantikan Penyelaras:

    15 Ogos 2019 - 14 Ogos 2022


    Kepakaran: Psikologi Islam, Pengurusan Ilmu, Kemahiran Insaniah

    Kecenderungan Penyelidikan: Psikologi Islam, Pengurusan Ilmu (Knowledge Management), Aspek Kemahiran Insaniah (Social Skills), Kajian Peradaban dan Kemanusiaan, Kreativiti, dan Pengajian Umum (General Studies).