Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Penyelaras Citra Sukan

Encik Mohd Fairus Shafie

  •  
  •  03-89214192
  •  fairus@ukm.edu.my
  • Lantikan Penyelaras:

    01 September 2021 - 30 Ogos 2024