Institut Biologi Sistem

 Institute of Systems Biology

Syarat Kemasukan

Syarat-syarat kemasukan bagi program Ijazah Sarjana:

  1. Memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan Purata Nilai Gred Kumulatif yang baik (CGPA) dari universiti atau institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau
  2. Ijazah Sarjana Muda Sains Biologi, Sains Fizik, Sains Kimia, Komputer Sains, Sains Matematik atau Kejuruteraan dari Universiti atau institusi yang diiktiraf oleh Senat Universiti Kebangsaan Malaysia; atau
  3. Kelayakan lain yang setara kepada Ijazah Sarjana Muda atau pengalaman kerja yang diiktiraf oleh Senat UKM
  4. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan)