Institut Biologi Sistem

 Institute of Systems Biology

Ganjaran Penerbitan

Ganjaran wang tunai menanti pelajar yang berjaya menerbitkan jurnal penyelidikan. Ganjaran wang tunai adalah seperti berikut:

Q1 – RM250

Q2 – RM200

Q3 – RM150

Q4 – RM100

Terma dan Syarat:

  • Pelajar mestilah menjadi penulis utama dan isi kandungan jurnal yang diterbitkan haruslah berkaitan dengan tesis pelajar.

  • Pelajar yang aktif dan tidak menangguhkan semester.

Borang Tuntutan Ganjaran Penerbitan WOS bagi Pelajar Institut Biologi Sistem (INBIOSIS), UKM